Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1376711

Ochronka Parafialna w Grębowie

dla dzieci przedszkolnych

prowadzona przez Siostry Służebniczki Dębickie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek powstało w XIX wieku, którego Założycielem jest błogosławiony Edmund Bojanowski (1814 – 1871). Pochodził z Grabonoga koło Poznania, wychowywał się w rodzinie szlacheckiej o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych. Bł. E. Bojanowski studiował na uniwersytetach we Wrocławiu i Berlinie. Po powrocie do Grabonoga rozpoczął działalność charytatywną - społeczną i oświatową wśród ludu wiejskiego, dotkniętego wówczas analfabetyzmem, nędzą moralną i materialną spowodowaną polityką zaborców.

Bł. E. Bojanowski stwierdził, że odrodzenie narodu polskiego, należy zacząć od dzieci. W tym celu zakładał ochronki, których celem było chronienie wartości człowieczeństwa od najmłodszych lat.

Pierwszą ochronkę założył w Podrzeczu 3. 05. 1850 roku powierzając wychowanie dzieci trzem młodym dziewczętom, które zapoczątkowały Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Dzieło ochronek i Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przetrwało do obecnych czasów, gdzie Siostry wychowują dzieci w ochronkach według: Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz realizują: Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego.

Dzisiaj jest

sobota,
04 lipca 2020

(186. dzień roku)

Święta

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Elżbiety Portugalskiej