Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1419494

Główna uroczystość diecezjalna z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Zawichost 7.05.2016 r.

W Zawichoście odbyły się główne uroczystości jubileuszowe, które zgromadziły wielką rzeszę wiernych z całej diecezji. Nie zabrakło na tych uroczystościach wiernych Grębowian, którzy wraz z wiernymi z ościennych parafii z Wydrzy i Zabrnia uczestniczyli we wspólnej Eucharystii, dziękując Panu Bogu za wielkie dziedzictwo chrześcijaństwa, rozwinięte na ziemiach naszej Ojczyzny, które po dziś dzień oddziaływuje na ludzi szukających sensu życia. Nasi parafianie modlili się o pogłębienie wiary i nieustanną Komunię z Chrystusem. Po uroczystej liturgii wierni z Grębowa uczestniczyli w agapie, ciesząc się obecnością wielu współwyznawców, którzy  przybyli z różnych zakątków diecezji, aby podziękować Panu Bogu za dar chrztu świętego i włączenia do wspólnoty Kościoła. Umocnieni przybyli do swych domów, dzieląc się swymi wrażeniami z duszpasterzami i wiernymi, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w uroczystościach w Zawichoście. Było pięknie.

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej Grębów 8.05.2016 r.

Podczas uroczystej sumy pod przewodnictwem księdza proboszcza dzieci klas trzecich dziękowały Panu Jezusowi za swój pierwszy pełny udział we Mszy Świętej rok temu i za wszelkie otrzymane łaski. Naszym młodym parafianom życzy się, aby zawsze szli przez życie drogą Bożych Przykazań i pogłębiali swoją duchową więź z Chrystusem, który wszystkim przewodzi w drodze do Nieba - celu naszego życia.

Fatimski Dzień Młodych w Grębowie 13.05.2016 r.

Wyjątkowy dzień ze względu na 99 rocznicę pierwszego Objawienia Fatimskiego i 35 rocznicę zamachu na życie Świętego Jana Pawła II skłonił grębowską młodzież KSM i ich sympatyków do kolejnego spotkania modlitewnego przy krzyżu i pomniku Świętego Papieża, stojącego przy kościele parafialnym. Wieczorem młodzi mieli jeszcze okazję spotkać się na nabożeństwie majowym, ku czci Matki Bożej Fatimskiej, a także omówić sprawy związane z wyjazdem na Diecezjalny Zjazd KSM do Sandomierza, a także porozmawiać na tematy dotyczące samego oddziału i jego działań jeszcze w tym miesiącu i w przyszłości. Najwięcej pytań stawiano w związku z organizacją wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, w lipcu tego roku.

Wyjazd Kierownictwa KSM z Grębowa do Sandomierza 14.05.2016 r.

W sobotę delegacja z oddziału KSM z Grębowa udała się do Sandomierza na Zjazd Diecezjalny KSM DS, który był połączony z wyborami do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. O godzinie 10.30 w Bazylice Katedralnej rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem księdza Tomasza Zdyba - diecezjalnego asystenta KSM, który modlił się za całą wspólnotę KSM Diecezji Sandomierskiej, polecał jej troski oraz plany na przyszłość. W tej modlitwie nie zabrakło dziękczynienia grębowskiego oddziału, który trwa i czyni wiele dobrego w środowisku parafii i szkoły. Młodzi wzięli udział w części oficjalnej w Katolickim Domu Kultury Św. Józefa, gdzie omawiano bieżące sprawy stowarzyszenia, odczytano sprawozdania z działalności zarządu Diecezjalnego KSM DS i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej za lata 2014 - 2016, której przewodniczącym był Damian Duma. Było miło słuchać o wszystkich akcjach, w których brał udział również grębowski oddział. To wszystko to już historia. Wybory nowego zarządu niosą zawsze nadzieje na świeży powiew kreatywności w tworzeniu pomysłów i zachęcaniu do pięknej pracy zespołowej na rzecz dobra wspólnego wielu młodych ludzi, którym podobają się idee KSM-u. Grębowianie są zawsze "Gotów".

Nowi lektorzy w parafii Grębów 14.05.2016 r.

W sobotnie przedpołudnie, o godzinie 10.00, w chmielowskiej świątyni pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika podczas Mszy Świętej Michał Drozd i Bartosz Galek przyjęli od księdza dziekana Józefa Rogowskiego posługę lektora. Obaj chłopcy od ubiegłego roku uczestniczyli w Szkole Lektora i wytrwali do końca. Niech przekazywane przez nich Słowo Boże, wpływa również na ich samych.

Rodzinna Majówka w Zapoledniku 15.05.2016 r.

Zespół Kalina, dzieci i młodzież z Zapolednika i Nowego Grębowa przygotowali dla parafian program artystyczny, który został zaprezentowany w Domu Ludowym w Zapoledniku z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Uczestnikiem Majówki był również ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej, który należnymi podziękowaniami na ręce pana sołtysa Jana Janeczki podsumował to niedzielne, integrujące wydarzenie kulturalne.

Boże Ciało w Grębowie 26.05.2016 r.

W tym roku ołtarze przygotowywali mieszkańcy części Szlacheckiej Grębowa oraz z Miętnego. Tradycyjnie po Mszy Świętej z godziny 10.00 wyruszyła procesja zatrzymując się przy ołtarzach zbudowanych obok budynku Banku Spółdzielczego, przy krzyżu naprzeciwko domu rodziny Motasów, przy krzyżu, obok domu rodziny Gurbielów i przy Gminnym Centrum Kultury. Procesja była manifestacją wiary w żywą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Podziękowania dla uczestników.

Grębowskie nabożeństwa majowe 2016 r.

Majowe nabożeństwa przy kapliczkach i krzyżach wpisały się w religijną tradycję parafii w Grębowie. Zawsze licznie co niedzielę o godzinie 18.00 wierni wraz z księdzem gromadzili się na modlitwę i śpiew. W 2016 roku takie nabożeństwo miało miejsce 1 maja przy krzyżu stojącym na polu państwa Pindlowskich na Miętnem. Potem odbyło się 8 maja przy krzyżu obok domu pani Reginy Maciuby na Kącie. Następnie 15 maja parafianie zgromadzili się na Sokole na nabożeństwo przy krzyżu obok domu rodziny Raków. Kolejna majówka 22 maja zmobilizowała mieszkańców części Szlacheckiej Grębowa, gdzie przy krzyżu stojącym na posesji rodziny Koziełów poprowadzono to maryjne nabożeństwo. Ostatnia taka majówka odbyła się 29 maja na Piasku, przy krzyżu obok domu pani Danuty Motas. Niech Matka Najświętsza Królowa Pokoju ma w opiece wszystkich swoich czcicieli, ich rodziny i całą parafię.

Dzisiaj jest

czwartek,
29 października 2020

(303. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni