Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1419526

Nasza pamięć o zmarłych 1.11.2015 r.

W uroczystość Wszystkich Świętych tradycyjnie wierni zgromadzili się o godzinie 13.00 na grębowskim cmentarzu parafialnym na Mszę Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza Eugeniusza Różańskiego proboszcza parafii Wydrza w intencji zmarłych. Wraz z nim polecali ich księża proboszczowie parafii Zabrnie oraz Grębów wraz z jego księżmi wikariuszami. Po liturgii Mszy Świętej odbyła się jeszcze procesja z pięcioma stacjami. Wierni, którzy pobożnie nawiedzili cmentarz i pomodlili się za zmarłych mogli uzyskać i ofiarować za zmarłych cierpiących w czyśćcu odpust zupełny w dniach od 1 do 8 listopada, w innych dniach częściowy, pod zwykłymi warunkami. W tygodniu wierni z poszczególnych części Grębowa uczestniczyli we Mszy Świętej Wypominkowej i różańcu za zmarłych.

Listopadowy Dzień Młodych 4.11.2015 r.

Liturgiczne wspomnienie Świętego Karola Boromeusza patrona od chrztu Świętego Jana Pawła II było okazją do modlitewnego spotkania w kościele parafialnym młodzieży przygotowującej się duchowo do wyjazdu z Grębowa na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Po modlitwie i ucałowaniu relikwii świętego papieża młodzi udali się na miejscowy cmentarz w celu nawiedzenia grobów swoich bliskich.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Grębowie 11.11.2015 r.

O godzinie 11.00 wierni zgromadzili się w świątyni parafialnej wraz ze swoimi duszpasterzami na wspólną modlitwę w intencji Ojczyzny. Liturgię ubogacili śpiewem soliści i zespół Grębowianki. Kazanie do wiernych wygłosił ks. Adam Kamiński, w którym apelował o wierność rodzimym wartościom, o wzajemny szacunek i wsparcie dla potrzebujących pomocy, o dbanie o rozwój młodego pokolenia i uczenia go patriotyzmu. Po Eucharystii z biało-czerwonymi flagami w rękach Grębowianie przemaszerowali do Gminnego Centrum Kultury na Akademię upamiętniającą 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Marsz wiernych prowadził poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Grębowa. Akademię, która trwała prawie godzinę prowadził kapitalnie Dawid Panek - uczeń klasy II LO z Grębowa. Na scenie wystąpiła młodzież oazowa i z KSM: Karolina Biała, Nikola Wrońska, Adrian Weiss, Wioletta Wiśniewska, Izabela Drozd i Aleksandra Stadnik a także soliści i zespoły przygotowane przez pana Piotra Jajko. Brawa otrzymały Karolina Biała za przepiękne wykonanie pieśni Jana Pietrzaka "Żeby Polska była Polską", Natalia Bednarczyk za piosenkę Czerwonych Gitar "Biały Krzyż", pani Lidia Jurek za piosenkę "Ja to mam szczęście" oraz Natalia Duma z Zabrnia za pieśń legionową. Swoim śpiewem uroczystość uświetniły panie z zespołu Grębowianki oraz Grębowskie Słowiki. Duży aplauz publiczności zebrały Madzia Nieradka i Marcel Sztuciński za wzruszające wykonanie wiersza Władysława Bełzy pod tytułem: "Kto ty jesteś - Polak mały". Słowa uznania dla wykonawców wyraziła na koniec pani Alicja Kubiak - dyrektor grębowskiego GCK. W tym dniu KSM-owicze zbierali pieniążki na pakiety na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Na jeden pakiet już mają i dziękują za gest.

Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Wspaniała widownia, która zawsze dopisuje.

Słowa powitania przez panią dyrektor GCK Alicję Kubiak.

Karolina Biała z piosenką Jana Pietrzaka: "Żeby Polska była Polską".

Prezes KSM z Grębowa Adrian Weiss.

Madzia Nieradka, Marcel Sztuciński oraz prowadzący Akademię Dawid Panek.

Grębowskie Słowiki.

Zespół Grębowianki.

Pani Sekretarz Gminy Grębów Lidia Jurek z wnuczką na scenie.

Czuwanie modlitewne na Jasnej Górze 15/16. 11. 2015 r.

Parafianie: Zofia Czech, Janina Stępień i Małgorzata Gronek z Jamnicy, Halina Kułaczkowska, Alicja Salamon, Agnieszka i Renata Zdun, Janina Szewc, Stanisław Kawalerski i ksiądz Adam Kamiński byli uczestnikami czuwania nocnego wiernych dekanatu Nowa Dęba na Jasnej Górze w intencji powołań do Służby Bożej w Kościele z inicjatywy Pasterza Diecezji Sandomierskiej Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Czuwanie wypełniały liczne rozważania o powołaniu, pieśni, modlitwa różańcowa, uroczysta Msza Święta o północy pod przewodnictwem księdza dziekana Józefa Rogowskiego z kazaniem księdza proboszcza parafii Tarnowska Wola Antoniego Saneckiego. Jak się później okazało tę Mszę Świętą oglądało dzięki łączom internetowym wielu grębowskich parafian i nie tylko. O godzinie 2.00 grębowska grupa modlitewna wspomagana przez parafian z Krawców i Wydrzy prowadziła nabożeństwo Drogi Krzyżowej i potem odmówiła część chwalebną Różańca Świętego. O godzinie 4.00 parafianie opuścili Kaplicę Cudownego Obrazu, udając się w drogę powrotną. Do Grębowa przyjechali przemęczeni ale szczęśliwi o godzinie 7.30. Podziękowania należą się naszym parafianom za ich osobisty trud, wyrzeczenia oraz przewoźnikowi panu Tomaszowi Wrońskiemu i jego kierowcy za komfortową i bezpieczną jazdę.

Grębowski dzień błogosławionej Karoliny Kózkówny - patronki KSM 18.11.2015 r.

Liturgiczne wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny było okazją do spotkania w szkole kierownictwa KSM i wszystkich sympatyków tej aktywnie działającej w parafii grupy młodzieżowej. Podczas zebrania, które prowadził prezes Adrian Weiss najpierw wszyscy odmówili modlitwę za młodzież, która stoi przed odczytaniem swojego powołania, aby odważnie wchodziła na drogę wiary. Potem była część organizacyjna, gdzie skupiono uwagę na podejmowanie w niedalekiej przyszłości akcji mikołajkowej, akcji na rzecz Światowych Dni Młodzieży oraz zaangażowania się całego oddziału w udziale w XIX Edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia. Podczas spotkania opracowano własny scenariusz pt: "Drogi młodych do Boga" i rozdano ciekawe role.

Młodzieżowa akcja dla Hospicjum Świętego O. Pio w Tarnobrzegu 20.11.2015 r.

Młodzieżowa Rada Gminy Grębów zaprosiła do współpracy druhów i druhny z grębowskiego KSM w celu osiągnięcia szczytnego celu jakim była pomoc dla pensjonariuszy domu hospicyjnego Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu. Akcja miała charakter charytatywny i polegała na dostarczeniu zebranej wcześniej żywności. Młodzi poświęcili swój czas mieszkańcom hospicjum. Wykorzystali również okazję, aby porozmawiać z pracownikami obsługującymi to szczególne miejsce. Znaleźli czas na wspólną modlitwę w kaplicy w intencji chorych i cierpiących, aby w zjednoczeniu z Chrystusem odnajdywali siłę do dzwigania swojego krzyża. Pobyt w Tarnobrzegu młodzi traktowali jako swoisty krok naprzód w kierunku dobrego, duchowego przygotowania się do Światowych Dni Młodzieży i jako lekcję niesienia miłosierdzia.

Oazowe czuwanie młodych 21.11.2015 r.

W sobotnie popołudnie przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata grupa oazowa z księdzem Adamem Kamińskim podjęła modlitewną adorację Krzyża w kościele parafialnym. Odczytany został fragment Ewangelii, ukazujący Chrystusa przed Piłatem. Potem było rozważanie, ucałowanie krzyża i modlitwa na zakończenie. Podczas rozważania, prowadzonego przez księdza, młodzież zaskoczył fakt, co na początku tego roku odkrył i ogłosił pewien żydowski biblista Schalom Ben Chorin. Otóż w napisie nad krzyżem w języku aramejskim Jeszua Ha Nozri We Melech Ha Jehudim, który się tłumaczy jako: Jezus z Nazaretu, Król Żydowski, dostrzegł hebrajskie litery JHWH, które są w oryginale zapisem imienia Bożego. Chrystus jest rzeczywistym Królem Wszechświata. Spotkanie młodych miało charakter dziękczynny za otrzymane łaski, za kończący się Rok Kościelny i było darem serc na czas duchowych przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Święto KSM w Grębowie 22.11.2015 r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Druhny i druhowie KSM Grębów zachęcali młodzież parafii Grębów do wstępowania w szeregi członków KSM. Aktywność tego stowarzyszenia jest niesłychanie korzystna dla Kościoła a młodym ludziom przyniesie mnóstwo duchowych pożytków. Przez cały dzień wierni wrzucali do puszek datki na organizację Światowych Dni Młodzieży, za co grębowscy KSM-owicze odwdzięczyli się, przygotowując na popołudniową Adorację Najświętszego Sakramentu pieśni uwielbienia. Młodzież ubogaciła śpiewem tych pieśni liturgię wieczornej Eucharystii.

Serdeczne podziękowania dla Nikoli Wrońskiej za piękny śpiew, Pawłowi Wudyce oraz Danielowi Decowi za akompaniament.

Oazowy Krąg Biblijny 26.11.2015 r.

Z okazji Tygodnia Biblijnego przed Adwentem został zorganizowany w szkole krąg biblijny. Grębowscy oazowicze wykorzystali ten czas spotkania z Panem Bogiem na modlitwie i rewizji swojego życia. Druga część spotkania miała charakter andrzejkowy.

Inauguracja Roku Jubileuszowego 1050-lecia Chrztu Polski 28.11.2015 r.

Na progu Jubileuszu 1050 Rocznicy Chrztu Polski Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży parafii Grębów dokonało aktu zawierzenia Matce Boskiej, prosząc Ją w modlitwie o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi, jego Pasterzom, o wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu. Jubileusz chrztu Polski jest okazją do dziękczynienia Panu Bogu za dar nowego życia i refleksji nad stanem własnej wiary, a także do rozwinięcia duchowości i włączenia się w dzieło Ewangelizacji.

Wspólna modlitwa o dochowanie wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi.

Wejście na Jubileuszową Drogę Chrzcielną wiernych parafii Grębów 29.11.2015 r.

Po południu, kiedy zapadał zmrok wierni gromadzili się w świątyni, aby uczestniczyć w specjalnym nabożeństwie inaugurującym 1050 Rocznicę Chrztu Polski. Na początku kapłan zapalił świecę jubileuszową płomieniem przeniesionym od paschału, symbolizującego zmartwychwstałego Chrystusa. Przy zapaleniu świecy zaintonował: "Światło Chrystusa" a wierni odpowiedzieli: "Bogu niech będą dzięki". Od tego momentu rozpoczęła się modlitwa adoracyjna młodzieży zrzeszonej w oazie i KSM, przeplatana śpiewem w wykonaniu Eweliny, Karoliny Białych i Natalii Bednarczyk. Wypowiadane przez młodych słowa i melodia pieśni tworzyły wyjątkowy klimat, pomagając zgromadzonym w kontemplacji treści podawanych przez prowadzących nabożeństwo. Modlono się w intencji, by przeżywanie jubileuszowej drogi chrzcielnej pomogło wiernym pogłębić relacje z Bogiem i więzi z bliźnimi. Po nabożeństwie wierni uczestniczyli we Mszy Świętej z liturgiczną oprawą młodych i z udziałem organisty.

Modlitwa przed zapaleniem świecy jubileuszowej.

"Jestem tu, by wielbić Cię" to jeden z wielu utworów wyśpiewanych od serca przez młode wokalistki.

Śpiewającym przygrywał pan organista Piotr Szwed.

Andrzejkowe spotkanie KSM z Grębowa Baranów Sandomierski 30.11.2015 r.

Ostatni dzień listopada był łaskawy dla KSM-owiczów, którzy zorganizowali swoim transportem ciekawą podróż z Grębowa do Zamku w Baranowie Sandomierskim, w dniu liturgicznego wspomnienia Świętego Andrzeja Apostoła. Ten zaplanowany wyjazd przy dobrej pogodzie, był formą nagrody dla osób angażujących się w oddziale KSM, jak również okazją do wspólnego snucia planów na temat działalności tego oddziału w rozpoczętym nowym roku kościelnym. Na miejscu młodzi zwiedzili pomieszczenia zamkowe, zjedli posiłek i przy jednym stole zaplanowali zajęcia dla poszczególnych sekcji w oddziale. Obecny z młodymi ksiądz asystent wyraził uznanie dla pracy druhów i druhen i polecił ich w modlitwach odmawianych wspólnie w kaplicy zamkowej. Potem wszyscy ruszyli w drogę powrotną, aby zdążyć jeszcze na Mszę Świętą Roratnią, która zwięczyła to wyjątkowe spotkanie KSM. Będzie co i kogo kiedyś wspominać i dziękować Bogu za wspaniałe chwile życia. A poza tym podróże naprawdę kształcą. Uczestnicy wyjazdu mogli się o tym osobiście przekonać.

Pobyt w renesansowym zamku w Baranowie Sandomierskim był nie lada atrakcją.

Popiersie dobrodzieja, który zajmował się powojenną renowacją zamku.

Jedno z dzieł malarskich z zamkowej Sali Portretowej.

Urzekające, zabytkowe meble w jednym z pomieszczeń zamkowych.

Zachwycające wnętrze Galerii Tylmanowskiej.

Wspaniały przewodnik oprowadzający po zamkowych krużgankach.

Pamiątkowe zdjęcie na tle magnackiego zamku.

Dzisiaj jest

czwartek,
29 października 2020

(303. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni