Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1416180

Adrian Weiss nowym prezesem KSM Grębów 1.09.2015 r.

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w sali lekcyjnej nr 25 budynku szkoły odbyły się wybory do kierownictwa KSM w Grębowie. Nowym Prezesem grębowskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży został uczeń klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie Adrian Weiss. Następnego dnia spisano protokół i ustalono skład kierownictwa oraz komisji w oddziale. Zastępcą prezesa został Wojciech Woźny. Sekretarzem została wybrana Agnieszka Kopeć. Jej zastępcą jest Adrian Drelich a funkcję skarbnika objęła Magdalena Mierzwa. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została siostra pierwszego Prezesa KSM w Grębowie Natalia Surma. Jej zastępczynią jest Karolina Samołyk. Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została Patrycja Rędzia natomiast Komisję Skrutacyjną utworzyli Julia Babraj, Dawid Grębowiec oraz Izabela Czernecka. Funkcję asystenta oddziału niezmiennie prowadzi ksiądz Adam Kamiński. Pionierscy członkowie KSM-u dobrze zapisali się w historii parafii Grębów. Do ich sukcesów bez wątpienia można zaliczyć udane spotkania integracyjne z innymi oddziałami Diecezji Sandomierskiej, które odbyły się w auli Gminnego Centrum Kultury w Grębowie od 2013 roku; współpracę z Młodzieżową Radą Gminy Grębów Pierwszej Kadencji, wyjazdy autokarowe do Lublina i Kozłówki oraz do Częstochowy, pomoc oazowiczom w realizacji Eutrapelii i Misteriów pasyjnych, prowadzenie nabożeństw Drogi Krzyżowej Dróżkami Grębowa, kwesta na ratowanie Kaplicy Grobowej Rodziny Dolańskich. Obecny zarząd będzie funkcjonował w obrębie przygotowań parafii do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Niech Bóg błogosławi wszelkie dobro zrodzone z potrzeby serca dla bliźnich a Święty Jan Paweł II - patron oddziału wyprasza obficie wiele Bożych łask.

Spotkanie SKC w Grębowie 4.09.2015 r.

W piątek po wieczornej Eucharystii na boisku szkolnym odbyło się spotkanie Szkolnego Koła Caritas. Przybyli na nie uczniowie zainteresowani działalnością charytatywną w rozpoczętym nowym roku szkolnym i katechetycznym. Ksiądz Adam Kamiński - opiekun koła podpowiadał w jaki sposób można przeprowadzić konkretne dzieła Caritas dla potrzebujących pomocy. Młodzież obiecała pomagać i wspierać swoją modlitwą inicjatywy SKC w Grębowie oraz promować swoją działalność.

Wielkie dzięki dla grębowskich wolontariuszy.

Wrześniowy Dzień Młodych w Grębowie 8.09.2015 r.

Młodzież wybrała dzień święta Narodzin Najświętszej Maryi Panny na dzień swojego spotkania przygotowującego ją na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Tym razem grupa młodych wraz ze swym opiekunem wybrała się na Kąt, gdzie wisi na drzewie przepiękna kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej i gdzie stoi krzyż, o którego w obronie stawali mieszkańcy tej części parafii w czasach PRL-u.

Kolejny kandydat z Grębowa do Wyższego Seminarium Duchownego.

Dnia 9 września w liturgiczne wspomnienie bł. Anieli Salawy wyjechał do Sandomierza, aby podjąć studia w Wyższym Seminarium Duchownym Kamil Surma z Kąta. Księża duszpasterze i wierni życzą mu wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej.

Wzywa Chrystus: "Idzcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody".

Oazowe ognisko w Jamnicy 11.09.2015 r.

Wspólna fotografia przy figurze Chrystusa Rybaka.

Wyjazd kierownictwa KSM z Grębowa do Sandomierza 12.09.2015 r.

W sobotę 12 września w Sandomierzu odbył się Diecezjalny Zjazd kierownictw KSM. Uczestniczył w nim nowy zarząd, który zaproponował swoje plany działania na forum publicznym, jednocześnie zdając sprawozdanie z ostatniego roku działalności. Uczynił to Adrian Weiss - nowy prezes KSM w Grębowie. Nowemu zarządowi niech nie zabraknie inwencji twórczej, rozwijającej grębowską wspólnotę.

Nowe kierownictwo KSM w Sandomierzu.

Dawid Grębowiec, Adrian Weiss (Prezes), Ksiądz Asystent, Agnieszka Kopeć (Sekretarz) i Magdalena Mierzwa (Skarbnik).

Wspólne zdjęcie po zakończeniu Zjazdu Diecezjalnego KSM.

Uczestnictwo wolontariuszy z Grębowa na Ogólnopolskim Zjeździe SKC Rzeszów 12-13.09.2015 r.

Spotkanie miało miejsce w hali sportowej Podpromie w sobotę od godziny 17.00. Wszystkich zebranych powitał dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik. Potem oddał głos dyrektorowi Caritas Polska ks. dr Marianowi Suboczowi. O godzinie 18.00 rozpoczęły się prezentacje poszczególnych kół SKC ze wszystkich diecezji w naszym kraju i świadectwa wolontariuszy. Wieczór uświetniły występy zespołów muzycznych. W niedzielę 13 września o godzinie 9.00 rozpoczął się Marsz Miłosierdzia w kierunku Ogrodów Bernardyńskich, gdzie o godzinie 11.00 była sprawowana uroczysta celebra Mszy Świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Wątroby - Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Opiekę nad uczniami sprawowali pani Halina Kozieł i pan Jarosław Chmielowiec.

Nasi wolontariusze SKC na spotkaniu w Rzeszowie.

Wrześniowe akcje KSM w Grębowie 14-15.09.2015 r.

W poniedziałkowe przedpołudnie 14 września członkowie KSM w Grębowie wzięli udział w akcji "Sprzątania świata" w kompleksie leśnym na Wirach. Uczniom wraz z ich opiekunem ks. Adamem towarzyszyła słoneczna pogoda i dobry humor. Na zakończenie szlachetnego przedsięwzięcia jego uczestnicy profesjonalnie czyli z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa zorganizowali ognisko z pieczoną kiełbaską. Następnego dnia po zajęciach szkolnych podobną akcję zorganizowali w Zabrniu. Spotkania młodych ludzi ze sobą mają na celu zintegrowanie grupy i podejmowanie wspólnych działań i modlitwy. One mają im pomóc dobrze przeżyć Triduum przed piątkowym świętem Świętego Stanisława Kostki - partona dzieci i młodzieży polskiej.

Jeszcze jeden kandydat z parafii Grębów do WSD w Sandomierzu 15.09.2015 r.

Aleksander Zdun z Grębowa jest kolejnym kandydatem do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W dniu wspomnienia Matki Bożej Bolesnej złożył w Rektoracie WSD stosowne dokumenty. Przed nim jeszcze egzamin wstępny. Księża i siostry Służebniczki polecają w modlitwach i proszą parafian o modlitwę w intencji tegorocznych kandydatów do kapłaństwa, rozpoczynających nowy rok akademicki.

Pan kiedyś stanął nad brzegiem...

Ognisko Szkolnego Koła Caritas 16.09.2015 r.

Wolontariusze SKC z Grębowa spotkali się przy palenisku w Małpim Gaju, aby powspominać wyjazd całej grupy do Rzeszowa i uzgodnić plan działania w okresie jesienno-zimowym tego roku. Członkowie SKC już podjęli działania zbierania nakrętek i makulatury i przynoszą to do szkoły, gdzie odbywa się zbiórka.

Wyjazd po relikwie Św. Jana Pawła II Grębów - Kraków 17.09.2015 r.

W czwartkowy poranek delegacja parafian razem z księdzem proboszczem Tomaszem Kołodziejem udała się do Krakowa na spotkanie z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem po relikwie Świętego Jana Pawła II. Po spotkaniu udali się jeszcze do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Księdzu proboszczowi towarzyszyli Siostra Fidelisa - Służebniczka Dębicka w Grębowie, pani Lidia Jurek - przedstawicielka władz Gminy Grębów, panie Bogusława Szewc i Krystyna Rutyna - oddane w grębowskim Kole Żywego Różańca, pani Anna Pasek - kościelna z Nowego Grębowa z 30-letnim stażem posługi, państwo Dorota i Mirosław Wilkowie z Jamnicy - rodzice kleryka V roku WSD w Sandomierzu. Wszyscy szczęśliwie powrócili do Grębowa. Teraz w parafii odbędą się przygotowania do intronizacji relikwii Świętego Papieża, która ma nastąpić podczas uroczystości odpustowych w parafii ku czci Świętego Judy Tadeusza.

Grupa młodzieży z Grębowa uczestnikami Diecezjalnych Dni Młodych w Staszowie 18-20.09.2015 r.

Aleksandra Stępień, Kinga Grudzień, Karolina Biała, Anna Myszka, Dominika Czerepak, Adrian Weiss - Prezes grębowskiego oddziału KSM, Grzegorz Baran i Paweł Szpyt byli reprezentantami młodzieży podczas trwających tegorocznych Diecezjalnych Dni Młodych w Staszowie. Opiekę nad uczniami sprawował ksiądz Adam Kamiński. Trzy dni wypełnione były modlitwą w kościołach stacyjnych, spotkaniami w grupach, wspólnymi wypadami do rytwiańskich lasów, uczestnictwem w koncertach muzyki religijnej czy słuchaniu świadectw ludzi, zaproszonych przez organizatorów. Atrakcją pierwszego dnia pobytu było zwiedzanie dawnego Eremu OO. Kamedułów w Rytwianach. Młodzież obejżała wszystkie klasztorne zakamarki. Sobotni Wieczór Uwielbienia z palącymi się świecami w dłoniach w Staszowskim Amfiteatrze wywołał wśród młodzieży dużo pozytywnych emocji. W niedzielę 20 września o godzinie 12.00 odbyła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Pasterza Diecezji J.E. Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Mimo kaprysów pogody uczestnicy wyjazdu powrócili do Grębowa duchowo ubogaceni i pełni wrażeń.

Ksiądz Adam z Pawłem Szpytem przed wejściem do kościoła eremickiego.

Wspólne zdjęcie z eremitą.

Pamiątkowa fotka z wnętrza chóru zakonnego.

Zdjęcie przed okazałym, stuletnim dębem w Rytwianach.

Młodzież z dekanatu zapisywała się przy kościele Św. Barbary w Staszowie.

Nasi młodzi przedstawiciele.

Wspaniała atmosfera i dobra zabawa budowała wspólnotę młodych.

Wieczór Uwielbienia w Staszowskim Amfiteatrze.

Uroczysta Msza święta na zakończenie Diecezjalnych Dni Młodych w Staszowie.

Grębowski akcent podczas Diecezjalnego Tygodnia Życia Konsekrowanego 21-27.09.2015 r.

Dnia 23 września 2015 r. w liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio z Pietrelciny uczniowie Szkolnego Koła Caritas odwiedzili siostry Służebniczki NMP zamieszkałe w Grębowie. Wizyta rozpoczęła się modlitwą w zakonnej kaplicy. Tam również miało miejsce zapoznanie się z posługującymi Siostrami: Bertillą, Fidelisą i Jeremiaszą. Siostra Fidelisa opowiedziała młodzieży na czym polega życie konsekrowane oraz o swojej wspólnocie. Potem uczniowie ucałowali relikwię błogosławionego Edmunda Bojanowskiego - założyciela zgromadzenia. Siostry Bertilla i Jeremiasza obdarowały uczestników spotkania wypiekami z klasztornej kuchni i powołaniowymi obrazkami.

Ucałowanie relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego na zakończenie spotkania.

Dzisiaj jest

środa,
21 października 2020

(295. dzień roku)

Święta

Środa, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni