Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1416164

Dzień Dziecka w Grębowie 1.06.2015 r.

Pierwszego czerwca - jak co roku w szkole w Grębowie obchodzono Dzień Dziecka pod hasłem "Trzymaj formę". Z tej okazji rano odbył się koncert zespołu "Zbruch" z Ukrainy. Następnie na 4 lekcji studenci pielęgniarstwa z PWSZ w Tarnobrzegu zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy. Chętni uczniowie mogli spróbować wykonania sztucznego oddychania na szkolnych fantomach, mierzenia ciśnienia, zrobienia opatrunku, zabezpieczenia złamanej reki. Przy okazji uczyli się procedur związanych z wezwaniem fachowej pomocy (numery telefonów alarmowych). Następnie młodzież gimnazjalna uczestniczyła w rozgrywkach sportowych: koszykówka, piłka nożna, natomiast uczniowie szkoły podstawowej rywalizowali klasowo w grze terenowej. Nad całością imprezy czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: A. Dul, J. Nieradka, G. Czerepak, P. Januszczak. 

Zespół Zbruch z Tarnopola.

Studenci medycyny próbują zainteresować dzieci, jak udzielać pierwszej pomocy.

Rozgrywki piłki nożnej cieszyły się dużym powodzeniem.

Rozgrywki sportowe na boisku szkolnym.

Quizy i konkursy dla najmłodszych w sali gimnastycznej szkoły.

Boże Ciało w Grębowie 4.06.2015 r.

Po Mszy Świętej z godziny 10.00 z kościoła parafialnego w Grębowie wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Wierni wraz z kapłanami dziękowali Chrystusowi za dar Jego Obecności w Najświętszym Sakramencie. Piękna oprawa liturii była wyrazem wiary i miłości parafian do Jezusa, który pragnie komunii ze swymi uczniami.

Grupa grębowskich oazowiczów na Koncercie Ewangelizacyjnym "Jednego Serca - Jednego Ducha" w Rzeszowie 4.06.2015 r.

W uroczystość Bożego Ciała na osiedlu Baranówka w Parku Sybiraków w Rzeszowie organizowany jest koncert "Jednego Serca - Jednego Ducha". Ten koncert to największa impreza muzyki chrześcijańskiej w Europie. Każdego roku w wydarzeniu tym uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi z kraju i zagranicy. W ubiegłym roku grupa młodzieży z Grębowa uczestniczyła w tym koncercie i bardzo im się podobało. Dlatego postanowili nie przepuścić w tym roku takiej okazji i jechać do Rzeszowa, aby razem z innymi uczestnikami śpiewem chwalić Boga i wspólnie się bawić. Wyjazd zoorganizował ksiądz wikariusz Adam Kamiński.

Oazowy zjazd szkoleniowo-integracyjny Diakonii Ewangelizacyjnej Diecezji Sandomierskiej w Skorodnem 4-8.06.2015 r.

Jubileusz XXX-lecia poświęcenia kościoła filialnego w Nowym Grębowie.

Zanim zbudowano kaplicę w Nowym Grębowie Msze Święte i nabożeństwa z udziałem księży z Grębowa sprawowano przy przydrożnym krzyżu domu rodziny Drelichów w Zapoledniku. Marzenia o własnej świątyni zaczęły się ziszczać na początku lat 80-tych na fali kryzysu w ówczesnym PRL-u. Staraniem mieszkańców Nowego Grębowa i Zapolednika oraz księdza proboszcza Bolesława Pilka rozpoczęto dnia 25 października 1982 r. pierwsze prace budowlane na placu po byłym tartaku majątku państwa Teresy i Seweryna Dolańskich - przedwojennych włodarzy Grębowszczyzny. Budowa trwała przez cały rok 1983. W styczniu 1984 roku oddano do użytku salę katechetyczną, przylegającą do murów kaplicy. Kiedy 1 lipca 1984 roku w parafii Grębów obchodzono 380-lecie powstania parafii i 460-lecie wybudowania pierwszego kościoła kaplica filialna w Nowym Grębowie stała w stanie surowym. W grudniu 1984 r. kaplicę przykryto dachem. Dnia 30 czerwca 1985 r. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła dokonano jej poświęcenia. Srebrny Jubileusz tego wydarzenia upłynął w 2010 r. Obecnie, kiedy mija trzydzieści lat społeczność Nowego Grębowa i Zapolednika powraca do tamtych wydarzeń i pragnie dziękować Bogu za wszelkie dobro jakie się dokonało w ich gronie, za wszelkie udane inicjatywy duszpasterskie, wyproszone na modlitwie łaski i Boże błogosławieństwo. W dzień odpustu Świętego Brata Alberta spodziewani są zaproszeni goście: ksiądz Bolesław Pilek i ksiądz rodak Wiesław Stępień. Oby w tym dniu wszyscy, którzy budowali swoją świątynię zgromadzili się w niej tłumnie na Dziękczynną Eucharystię o godzinie 17.00 a potem uczestniczyli we wspólnym biesiadowaniu w Domu Ludowym w Zapoledniku.

Kościół filialny pod wezwaniem Świętego Brata Alberta w Nowym Grębowie.

Zdjęcia z czasu budowy kaplicy - 1984 r.

Tak było 30 czerwca 1985 r.

Dzięki uprzejmości parafian z Zapolednika, którzy pieczołowicie przechowali fotografie z budowy i poświęcenia kaplicy filialnej w Nowym Grębowie i udostępnili je do oglądania, można przenieść się w czasie do minionych wydarzeń, które wciąż pozostają żywe w pamięci  i sercach ludzi oddanych Chrystusowi i Jego Kościołowi. Poświęcenia kaplicy dokonali: ksiądz Michał Józefczyk - dziekan z Tarnobrzega, ksiądz Roman Chimiak - dziekan z Trześni i ksiądz Ryszard Englot - proboszcz z Turbii. Pierwszy sakrament chrztu świętego w nowopoświęconej kaplicy otrzymała 7 lipca 1985 r. Teodozja Magdalena Rychlak (po mężu Zawolska). Szafarzem sakramentu był ksiądz wikariusz Kazimierz Szałaj. Sakrament I Komunii Świętej w Nowym Grębowie otrzymały z rąk księdza proboszcza Bolesława Pilka 11 maja 1986 r. dzieci z rocznika 1977. Pierwszy ślub w kaplicy w Nowym Grębowie Adama Grzegorza Wielgosza z Lucyną Zofią Niemiec pobłogosławił 3.08.1985 r. ksiądz Tadeusz Niemiec proboszcz w Hucisku. Wszystko na większą chwałę Boga.

Od lewej Ks. Michał Józefczyk, Ks. Roman Chimiak, Ks. Ryszard Englot.

Reprezentacja z Grębowa na XVIII Finale Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej - Stalowa Wola 11.06.2015 r.

Uczniowie biorący udział w tegorocznej edycji Eutrapelii uczestniczyli wraz ze swym opiekunem księdzem Adamem Kamińskim we wspólnej modlitwie Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza  w kościele Opatrzności Bożej w Stalowej Woli a następnie w spotkaniu w Miejskim Domu Kultury, gdzie otrzymali dyplomy i nagrody za swój artystyczny wkład w przedstawienie pt: "Święty Jan Paweł II - Apostoł Pokoju", zaprezentowane w auli widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Grębowie. Hasłem, które przyświecało w tym roku Eutrapelii były Chrystusowe słowa: "Błogosławieni, którzy czynią pokój". Na kanwie tych słów występujący uczniowie przedstawili postać Świętego Jana Pawła II, w Roku Jemu poświęconym, jako tego, który zabiegał o pokój na świecie i w ludzkich sercach, wskazując w swoim nauczaniu na Chrystusa, jako źródło prawdziwego pokoju i miłości.

Spotkanie grębowskiego SKC 12.06.2015r.

Zakończenie Roku Caritas w Diecezji Sandomierskiej i szesnasta rocznica spotkania Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu (12.06.1999 r.) była dobrą okazją do spotkania się członków Szkolnego Koła Caritas w Grębowie, które odbyło się w kościele parafialnym, przy ołtarzu Najświętszego Serca Jezusowego, zaraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Uczniowie zapalili świecę przed obrazem Pana Jezusa. Ksiądz Adam poprowadził krótkie nabożeństwo dziękczynne i złożył  podziękowania na ręce przewodniczącego koła SKC w Grębowie Jakuba Kuchty za wszelkie dobro i podjęte działania filantropijne na rzecz parafii Grębów i w szerszym wymiarze. Młodzi polecili się Panu Jezusowi przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę na czas wakacji dla siebie i swoich rówieśników.

Szkolne Koło Caritas w Grębowie.

Piknik rodzinny w Zapoledniku 14.06.2015 r.

O godzinie 15.00 na boisku Szkoły Podstawowej w Zapoledniku rozpoczął się tradycyjny Piknik Rodzinny pod hasłem: "Bawmy się razem". Na wspólną zabawę przybyło wiele rodzin. Dopisywała pogoda. Na spotkanie przybył również ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej, który dziękował organizatorom pikniku wspaniałej inicjatywy.

Udział parafian w odpuście oraz podniosłym jubileuszu w Nowym Grębowie i Zapoledniku 17.06.2015 r.

Odpust Świętego Brata Alberta Chmielowskiego i uroczystości upamiętniające trzydziestą rocznicę poświęcenia kościoła filialnego w Nowym Grębowie przyciągnął na godzinę 17.00 wiernych z całej parafii a nawet z sąsiedniej Wydrzy na wspólną Eucharystię pod przewodnictwem Księdza Prałata Bolesława Pilka. Mszę Świętą koncelebrowali ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej wraz z księdzem Wiesławem Stępniem - rodakiem z Zapolednika, który wygłosił do zgromadzonych Słowo Boże. We Mszy świętej udział wzięli pan Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grębowie. Na wstępie głos zabrał sołtys Zapolednika pan Jan Janeczko, który zwięźle przedstawił historię budowy kaplicy i podziękował ludziom, którzy ją budowali. Mieszkańcy Nowego Grębowa i Zapolednika ufundowali jako dar ołtarza piękną monstrancję, która została poniesiona w procesji z darami. Po Komunii Świętej przemówił ksiądz Pilek, który snując wspomnienia nie zapomniał podziękować osobiście i w imieniu parafian pani Annie Pasek, która 30 lat posługuje niezmiennie w roli kościelnej. Do podziękowań dołączył pan sołtys Janeczko, który równie serdecznie w imieniu zebranych złożył pani Annie życzenia wraz z bukietem kwiatów. Kwiaty otrzymali również księża. Ostatnim elementem liturgii była procesja eucharystyczna dookoła świątyni. Po modlitwie w kaplicy o godzinie 19.00 wierni i duchowni udali się do Domu Ludowego na poczęstunek i część artystyczną, przygotowaną przez Zespół Kalina i pana instruktora Piotra Jajko. Oprócz nich na scenie wystąpiła pani Lidia Jurek śpiewając na życzenie mieszkańców. Do tańca rozruszał siedzących za stołami ksiądz Wiesław. Uroczystość wypadła okazale.

Wygląd zewnętrzny kaplicy w dniu jubileuszu.

Złota myśl Świętego Brata Alberta nad wejściem do kaplicy.

Okolicznościowa gazetka przy wejściu do kaplicy przygotowana przez gimnazjalistów z Grębowa.

Udekorowana kwiatami figura patrona kaplicy Świętego Brata Alberta.

W zakrystii ornat z wizerunkiem Świętego Brata Alberta dla głównego celebransa Księdza Prałata Bolesława Pilka.

Podziękowania pana sołtysa Zapolednika Jana Janeczki.

Pani kościelna Anna Pasek z 30 - letnim stażem posługiwania w kaplicy.

Dzisiaj jest

środa,
21 października 2020

(295. dzień roku)

Święta

Środa, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni