Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1416190

XV Dzień Otwartej Furty w WSD Sandomierz 1.05.2015 r.

Po raz piętnasty Wyższe Seminarium Duchowne zorganizowało Dzień Otwartej Furty. Po Mszy Świętej w Katedrze młodzież i dzieci z całej diecezji przeszli na spotkanie do seminaryjnego wirydarza i do ogrodów. Wspólnota seminaryjna przygotowała wiele atrakcji rekreacyjno-sportowych i kulinarnych. Dobrą rozrywkę zapewniły zaproszone na tę okazję zespoły Trio z Rio oraz Testimonium. Można było pozwiedzać wnętrza seminarium, sale wykładowe i pokoje kleryckie, a także zobaczyć ciekawą wystawę misyjną. Do Sandomierza udali się przedstawiciele młodzieży z parafii Grębów: Konrad Bąk, Kamil Surma z Pauliną Rutyną oraz Marcin Gugała i Bartosz Galek. Towarzyszył im ksiądz Adam Kamiński, który osobiście oprowadzał swoich podopiecznych, wspominając swój pobyt w seminarium. Młodzi parafianie korzystając z okazji chętnie prowadzili rozmowy z napotkanymi klerykami. Razem z nimi uczestniczyli w poszczególnych punktach majówkowego spotkania. Po nabożeństwie do Matki Bożej wyjechali jak większość w drogę powrotną do rodzinnych domów.

Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży a wśród nich parafianin z Grębowa.

Rozgrywki sportowe na boisku seminaryjnym.

Bartosz Galek pokazuje kolegom zdjęcie ich księdza katechety.

Goście mogli się napić kawy w kleryckim refektarzu.

Kaplica seminaryjna. Miejsce wspólnotowej modlitwy.

Wejście na chór kościoła seminaryjnego.

Kościół seminaryjny.

Jedna z auli wykładowych w WSD w Sandomierzu.

Infirmeria - sala chorych.

Puste korytarze, które parę godzin wcześniej były pełne ludzi.

Po godzinie 17.00 opustoszały seminaryjne mury. Odwiedzający to miejsce wyjechali, aby powrócić za rok.

Wycieczka młodzieżowa do Sandomierza 4.05.2015 .

O godzinie 8.00 z Grębowa w kierunku Sandomierza wyjechał autokar z 46 uczniami, zaangażowanymi w życie duszpasterskie parafii Św. Wojciecha w Grębowie. Opiekunami młodzieży były panie Lucyna Skóra i Krystyna Pliszka oraz ksiądz Adam Kamiński - organizator wyjazdu. Sam wyjazd był formą nagrody za czynny udział w akcjach Szkolnego Koła Caritas, za działalność oazy i KSM-u oraz za uczestnictwo w peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży w Nowej Dębie. Wycieczce sprzyjała dobra pogoda. Będąc na miejscu młodzi przeszli wąwozem Świętej Królowej Jadwigi na teren Starego Miasta. Nawiedzili romański kościół świętego Jakuba oraz Katedrę Sandomierską. Następnie przeszli na dziedziniec Zamku Kazimierzowskiego, skąd oglądali przepiękne widoki przepływającej dołem Wisły. W drodze powrotnej wszyscy uczestnicy wycieczki zatrzymali się na posiłek w tarnobrzeskiej Restauracji Mc Donalds. Zadowoleni powrócili w południe do Grębowa, marząc o kolejnym wypadzie.

KSM - owe obchody 70 - tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej 8.05.2015 r.

W piątek o godzinie 14.00 grupa grębowskich KSM-owiczów wraz ze swoim opiekunem zgromadzili się przy głównym ołtarzu w kościele parafialnym na modlitwę do Królowej Pokoju o zgodę i pokój między narodami z okazji 70-tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Następnie udali się na miejscowy cmentarz, aby wspomnieć do Boga tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Młodzież przy grobie poległych w obronie Ojczyzny w 1939 r.

Przygotowania do I Komunii Świętej Grębów 9.05.2015 r.

Sobota przed uroczystością I Komunii Świętej to intensywny czas pracy dla rodziców dzieci przystępujących po raz pierwszy do sakramentu Eucharystii. Wyrazem tego jest okazale udekorowany kościół, w którym w niedzielę odbędzie się przepiękna liturgia Pierwszokomunijna. Rodzice zadbali o wiele szczegółów, aby ich pociechy mogły dostojnie brać udział w tym szczegółnym wydarzeniu w ich życiu, kiedy po raz pierwszy przystąpią do Ołtarza Pańskiego i w pełni będą uczestniczyć we Mszy Świętej. W dekorowaniu kościoła kwiatami chętnie pomagały grębowskie siostry Służebniczki: Jeremiasza i Fidelisa. W sobotę rano dzieci wraz z rodzinami przystąpili do Sakramentu Pokuty i Pojednania. W ten sposób przygotowali się duchowo do przeżywania Święta z Panem Jezusem. Podobne przygotowania miały miejsce również z kaplicy filialnej w Jamnicy. Tam również rodzice zadbali o niepowtarzalny klimat i odświętny wystrój dnia I Komunii Świętej dla swoich dzieci.

Dzień I Komunii Świętej w Jamnicy 10.05.2015 r.

Podczas uroczystej Mszy Świętej dziewięcioro dzieci z Jamnicy przystąpiło po raz pierwszy do Ołtarza Pańskiego. Dzieciom Pierwszo - Komunijnym życzymy wytrwania w łasce Bożej a ich rodzinom opieki Bożej na każdy dzień. 

Dzień I Komunii Świętej w Grębowie 10.05.2015 r.

Dzisiejsza uroczystość parafialna zbiegła się z ważnym dniem dla Polski - dniem wyborów prezydenckich w całym kraju. Zdecydowanie uwaga parafian skupiła się w tym dniu wokół wyjątkowego wydarzenia religijnego - I Komunii Świętej. Oto 30-cioro dzieci w Grębowie i 9-cioro z Jamnicy po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swojego serca. Dzieci Pierwszokomunijne w Grębowie były przygotowywane pod opieką katechetki siostry Fidelisy i czynnie uczestniczyły w podniosłej liturgii Mszy Świętej. Słowo Boże do dzieci w Grębowie wygłosił ksiądz rodak Wiesław Surma, który wspominał swój dzień I Komunii Świętej. Najpierw nawiązał do tego, że dla niego przyjęcie Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii Świętej było wielkim przeżyciem, tak że pamięta po dzień dzisiejszy, że działo się to dokładnie w tym samym dniu 10 maja 35 lat temu. Życzył, aby dzieci i wszyscy uczestnicy Pierwszokomunijnej uroczystości również pamiętali o tym szczególnym dniu do końca swojego życia. Mimo nieprzyjemnej pogody na zewnątrz w murach świątyni panowała gorąca atmosfera, pełna radości i wzruszeń. W uroczystości wziął udział ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej, który osobiście rozdał Komunię Świętą swoim małym parafianom, pragnącym przyjąć Pana Jezusa. One odwdzięczyły się księdzu proboszczowi pięknymi życzeniami, kwiatami. Obiecały modlić się o jego zdrowie.

Pierwszokomunijny Biały Tydzień Grębów 11-16.05.2015 r.

W tygodniu od poniedziałku do piątku dzieci Pierwszokomunijne przychodzą na Mszę Świętą z rozważaniami na temat przyrzeczeń chrzcielnych, abstynencji, pielęgnowania w sobie łaski Bożej, powołania do Służby Bożej w Kościele, przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania w I Piątek miesiąca i czci dla Matki Bożej. Dzieci wraz z rodzinami biorą udział w nabożeństwie majowym.

Dzień Fatimski w Grębowie 13.05.2015 r.

Dnia 13 maja 1917 r w Fatimie w Portugalii miało miejsce objawienie Maryjne. Matka Boża przekazała trójce dzieci Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi swoje orędzie dla świata. Wezwała do pokuty, nawrócenia i odmawiania modlitwy różańcowej. Pomni na prośby Maryi wierni gromadzili się w kościołach w tym dniu na specjalnych nabożeństwach. Również w parafii grębowskiej miały miejsce modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej, podczas wieczornej Eucharystii. Wspominano parafian, którzy z dawien dawna w Dniu Fatimskim wybierali się do Sanktuarium Matki Bożej w Radomyślu nad Sanem i tych, którzy wybrali się tam w tym roku. Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas miała w tym dniu przed południem, swoje modlitewne spotkanie w kościele w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu. Opiekun koła ksiądz Adam przeprowadził katechezę na temat objawień w Fatimie. Na koniec podsumował pracę koła i podziękował Jakubowi Kuchcie - przewodniczącemu SKC w Grębowie za animowanie wszelkich działań niosących pomoc tym, którzy jej oczekują. Młodzi pamiętali o 34 rocznicy zamachu na życie Świętego Jana Pawła II, zapalając symboliczny znicz przed pomnikiem Świętego po wyjściu z kościoła. Tam pozostali na chwilę na prywatną modlitwę po czym rozeszli się do swoich domów.

Oaza Modlitwy dla gimnazjalistów 15.05.2015 r.

W Tarnobrzegu przy parafii Świętej Barbary w piątek 15 maja rozpoczęła się Oaza Modlitwy dla uczniów klas gimnazjalnych. Posługuje im między innymi nasz animator Konrad Bąk z Grębowa. Oaza Modlitwy jest czasem spotkania z Bogiem w czasie Mszy Świętych, podczas nabożeństw liturgicznych, wspólnych modlitw i śpiewów pieśni czy podczas czytania i rozważania Pisma Świętego. Daje także możliwość spotykania się z bliźnimi we wspólnocie ruchu oazowego i uczenia się bycia razem.

Spotkanie dla wolontariuszy ŚDM Radomyśl n/S 16.05.2015 r.

O godzinie 15.00 w Radomyskim Sanktuarium Maryjnym Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Marka Kumora - diecezjalnego koordynatora ŚDM rozpoczęło się spotkanie młodych liderów Światowych Dni Młodzieży Diecezji Sandomierskiej. Na tym spotkaniu obecni byli liderzy z Grębowa i ksiądz Adam Kamiński. Głoszący w czasie liturgii kazanie ks. Tadeusz Janda zaznaczył, że wszystkie działania, jakie podejmują liderzy grup wolontariackich ma łączyć sam Chrystus i to On jest patronem wszelkich przedsięwzięć na rzecz sukcesu przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Po Mszy Świętej był czas na zapoznanie się i rozmowę na temat dalszych działań podejmowanych w parafiach, gry, zabawy i wspólny posiłek.

Majówka papieska w Grębowie 17.05.2015 r.

W niedzielę 17 maja o godzinie 18.30 licznie zgromadzeni przy pomniku papieskim parafianie postanowili uczcić 95 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Wraz z nimi przybyli na miejsce modlitwy ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej i ksiądz wikariusz Adam Kamiński. Wierni wraz z kapłanami zaśpiewali wiele przepięknych pieśni do Matki Bożej, odśpiewali Litanię Loretańską a potem śpiewali pieśni związane z osobą Świętego Papieża Polaka. W grupie parafian znaleźli się tacy, którzy zadbali o kartki z tekstami pieśni papieskich, rozdając je śpiewającym. Najbardziej wzruszały słowa często powtarzanego refrenu  jednej z pieśni: "Błogosławiony Janie Pawle święty, niech za Twe życie Bogu będą dzięki. Niech cześć Maryi będzie rozgłoszona, bo "Totus Tuus" cudu dziś dokonał". Pieśń "Barka" pięknie zaśpiewała Karolina Biała. Na koniec ksiądz proboszcz złożył podziękowanie zebranym za udział w modlitwie. Po błogosławieństwie kapłańskim odśpiewano Apel Jasnogórski, łącząc się duchowo z Jasną Górą. Wierni przed pomnikiem Papieża złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Dziękczynna pielgrzymka rodziców oraz dzieci Pierwszo-Komunijnych z Jamnicy do Zakopanego 18.05.2015 r.

W dniu wspomnienia urodzin Świętego Jana Pawła II dziewięcioro dzieci Pierwszo - Komunijnych z Jamnicy wyjechało z samego rana wraz z księdzem i rodzicami do Zakopanego. Na miejscu pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej dziękczynnej za dar I Komunii Świętej a wolny czas przy słonecznej pogodzie spędzali na zwiedzaniu atrakcji Zakopanego i podziwianiu pięknych widoków. Powrócili następnego dnia.

Pielgrzymka z Grębowa do Krakowa-Łagiewnik i Wadowic z podziękowaniem za dar I Komunii Świętej 21.05.2015 r.

W czwartek o godzinie 6.00 w strugach deszczu wyruszyły z Grębowa dwa autokary dzieci Pierwszo - Komunijnych wraz z ich rodzicami, księdzem Adamem i katechetką Siostrą Fidelisą. Wszyscy pojechali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach, aby podziękować za dar I Komunii Świętej. Na miejscu o godzinie 10.00 wierni uczestniczyli we Mszy Świętej. Potem udali się do klasztoru Sióstr Bożego Miłosierdzia, aby uczcić relikwie Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Uczestnicy pielgrzymki mogli zobaczyć wystrój celi Apostołki Bożego Miłosierdzia. Mimo niesprzyjającej pogody weszli na wieżę widokową podziwiać świat z góry. W południe autokary zawiozły pielgrzymów do Inwałdu, gdzie znajduje się park miniatur. Spędzili tam trzy i pół godziny ponieważ było co zwiedzać i przestało padać. Oprócz wielu atrakcji czekał tam na nich smaczny obiad. O godzinie 16.30 pielgrzymi pojechali do Wadowic - rodzinnego miasta Świętego Jana Pawła II. W Roku Świętego to był bardzo ważny punkt programu. W Wadowicach wszyscy udali się do bazyliki, w której został ochrzczony Święty Papież. Zobaczyli też dom, w którym mieszkał a na koniec w Rynku większość kupiła papieskie kremówki. Uczestnicy wyjazdu zrobili sobie pamiątkowe, grupowe zdjęcie przy pomniku Świętego. O godzinie 18.00 wyruszyli w drogę powrotną. Ze względu na deszcz i trudne warunki na drodze wszyscy powrócili do Grębowa na 22.10.  

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.

Msza Święta dziękczynna za dar I Komunii Świętej.

Wnętrze kościoła klasztornego Sióstr Bożego Miłosierdzia.

Cela Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej - Apostołki Bożego Miłosierdzia.

Relikwiarz Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej.

Niecodzienne widoki z parku miniatur w Inwałdzie.

Wadowice - rodzinne miasto Świętego Jana Pawła II.

Wnętrze wadowickiej bazyliki.

Chrzcielnica, przy której został ochrzczony Karol Wojtyła, późniejszy papież i Święty.

Pielgrzymka do Grobu Błogosławionej Karoliny Kózki 23.05.2015 r.

Kilkuosobowa grupa z Grębowa z księdzem Adamem Kamińskim pojechała do Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny do Zabawy koło Tarnowa. Celem tej pielgrzymki była modlitwa za młodzież parafii Grębów, aby czynnie i odpowiedzialnie podjęła sprawy parafialnych przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W tej intencji uczestnicy wyjazdu ofiarowali swój udział w Drodze Krzyżowej w Wał-Rudzie, docierając do miejsca męczeństwa błogosławionej.

Grób błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie - patronki KSM.

Stara grusza, pod którą błogosławiona Karolina uczyła dzieci katechizmu.

Modlitwa w miejscu męczeństwa błogosławionej Karoliny.

Rodzinna Majówka w Zapoledniku 23.05.2015 r.

W sobotę o godzinie 17.00 w Domu Ludowym w Zapoledniku miała miejsce Rodzinna Majówka. W programie wystąpił teatrzyk dziecięcy pt: "Magiczne słowa dwa". Można było podziwiać występy taneczne i wokalne dzieci, występ zespołu "Kalina" oraz wziąść udział w grach i zabawach zespołowych. W majówce uczestniczył ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej, który dziękował i gratulował organizatorom spotkania.

Uroczystości odpustowe w Jamnicy 25.05.2015 r.

W poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Święto NMP Matki Kościoła społeczność Jamnicy przeżywa dzień odpustu. W tym roku do koncelebry razem z kapłanami z Grębowa zaproszono księdza wikariusza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie Mariusza Kusiaka, który polecał w czasie Mszy Świętej wszystkich parafian oraz wygłosił do nich Słowo Boże. Jak co roku parafianie z Jamnicy zaangażowali się w oprawę liturgii, za co należą się podziękowania.

Oazowa Majówka 30.05.2015 r.

Wieczorem na Górze Kopciowej w Grębowie młodzież zrzeszona w Ruchu "Światło - Życie" zorganizowała majówkę i ognisko dla dzieci i młodzieży parafii Grębów. Z roku na rok impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem. Przychodzi co raz większa grupa młodych parafian, aby razem się modlić i wspólnie się bawić. W tym roku młodzi zostali wraz z księdzem Adamem Kamińskim - opiekunem oazy wystawieni na próbę. Cały dzień był słoneczny i wszyscy liczyli na dobrą pogodę, ale gdy przychodziła pora ogniska zaczęło grzmieć i padać. Po burzy wyszło jeszcze słońce i dzięki temu tradycji mogło stać się zadość. W spotkaniu wzięła udział młodzież z Jamnicy i Nowego Grębowa. Mimo znacznej odległości od swych rodzinnych domów chcieli być we wspólnocie i bardzo im za to dziękowano.

Udział w III Diecezjalnym Pikniku Rodzinnym w Radomyślu nad Sanem 31.05.2015 r.

Piętnasto - osobowa grupa rowerzystów wraz z księdzem wikarym Adamem Kamińskim wyjechała punktualnie o godzinie 13.00 z Rynku w Grębowie, aby wziąść udział w III Diecezjalnym Pikniku Rodzinnym w Radomyślu nad Sanem, organizowanym przy współudziale z Caritas Polska, obchodzącej w tym roku XXV-lecie swojej reaktywacji. W większości w wyprawie rowerowej wzięli udział ci sami parafianie, którzy w poprzednich latach pokonywali trasę z Grębowa do Radomyśla, aby uczestniczyć w pikniku. Oprócz osób starszych jechało rowerami pięciu gimnazjalistów i dwóch tegorocznych maturzystów. Ale wśród uczestników wyprawy znalazła się też sześcioletnia dziewczynka, która jechała dzielnie ze swoją mamą. O 14.00 rowerzyści dotarli na miejsce i wzięli udział we Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, w czasie której polecano intencję za polskie rodziny. Po modlitwie był czas na posiłek, udział w koncercie zespołu Fragua z charyzmatycznym wokalistą O. Marcinem Kowalewskim. Wśród piknikowych, różnorodnych atrakcji przygotowanych przez organizatorów były: dmuchane miasteczko, gry i zabawy animowane przez wolontariuszy Caritas, możliwość przejścia kursu pierwszej pomocy pod okiem ratowników medycznych, Ekobus czyli przybliżenia zasad ekologii najmłodszym, konkursy, występy artystyczne i przekąski przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Diecezji Sandomierskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa misyjna w auli radomyskiego domu rekolekcyjnego, którą obejrzeli z uwagą parafialni reprezentanci. Pod wieczór wszyscy szczęśliwie powrócili do swoich domów, zadowoleni z pobytu na pikniku. Towarzyszyła im wspaniała, słoneczna pogoda. Niektórzy poszli jeszcze na festyn.

Plakat informujący o pikniku w Radomyślu nad Sanem.

Grupa rowerowa w drodze do Radomyśla nad Sanem.

Msza Święta w Radomyskim Sanktuarium Maryjnym.

Rozpoczęcie pikniku na placu przed kościołem.

Podczas wystawy misyjnej można było zobaczyć wiele egzotycznych gadów.

Wyjątkowy okaz węża.

Niespotykane widoki mrożyły krew w żyłach i rozwijały wyobraźnię.

Majowy festyn w Grębowie 31.05.2015 r.

W niedzielę o godzinie 16.00 na grębowskim stadionie rozpoczął się majowy festyn, zoorganizowany przez OSP Grębów i Gminne Centrum Kultury w Grębowie. Na tę imprezę ściągały licznie całe rodziny naszej parafii. Można było zobaczyć i posłuchać przedstawienia dzieci z przedszkola, dedykowanych mamom, występów zespołów śpiewaczych i wyczyny sprawnościowe grębowskich strażaków. Było coś dla ducha i dla ciała. Z zaproszenia do wspólnej zabawy skorzystał ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej, który spędzał dobre chwile ze swoimi parafianami.

Modlitwa majowa w Zapoledniku 31.05.2015 r.

Parafianie z Zapolednika i Nowego Grębowa przybyli przed dom rodziny Drelichów, aby uczestniczyć w nabożeństwie ku czci Matki Bożej w związku z przypadającym w przyszłym miesiącu Jubileuszu poświęcenia kościoła filialnego w Nowym Grębowie. Wierni modlili się do Matki Bożej w intencji dziękczynnej postawienia kościoła, za jego budowniczych i dobroczyńców. Polecali również swoje sprawy. Modlitwa i śpiew maryjnych pieśni trwała równą godzinę (od 18.30). Ten czas był jednak dużym przeżyciem dla zgromadzonych na majówce. Wraz ze śpiewem: "Chwalcie łąki umajone... Cześć Maryi, cześć Jej, chwała... Po górach, dolinach rozlega się dzwon... Ave, ave, ave Maryja. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja, Gwiazdo śliczna wspaniała... " powróciły wspomnienia z dawnych lat, pamięć o wspólnych spotkaniach na modlitwie, wspólnych rozmowach zwykłych ludzi. Jak to obecnie im tego brakuje. Serdeczne podziękowania składa się rodzinie Drelich za oprawę majówki, za przyniesione ławki a wszystkim uczestnikom za świadectwo wiary, przywiązanie do tradycji Ojców i Matek i okazywaną sobie serdeczność niech Bóg błogosławi.

Majówki 2015 r.

Duszpasterze parafii Grębów serdecznie dziękują wszystkim czcicielom Matki Bożej za udział w tradycyjnych majówkach o 18.30, które miały miejsce:

03.05.2015 r. - przy kaplicy Św. Jana Nepomucena na Piasku.

10.05.2015 r. - przy krzyżu obok domu rodziny Buławów w Miętnym.

17.05.2015 r. - przy pomniku Św. Jana Pawła II w Grębowie.

24.05.2015 r. - przy krzyżu obok domu rodziny Rutynów na Kącie.

31.05.2015 r. - przy krzyżu na Grądkach.

 

Dzisiaj jest

środa,
21 października 2020

(295. dzień roku)

Święta

Środa, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni