Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1416224

Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego 1.02.2015 r.

Dnia 1 lutego w parafii obchodzono Dzień Życia Konsekrowanego. W porannej Mszy Świętej uczestniczyły Siostry Służebniczki Dębickie. Siostry Fidelisa i Jeremaisza czytały Słowo Boże. Podczas każdej Mszy Świętej zanoszone były modlitwy w intencji wszystkich zgromadzeń zakonnych posługujących na terenie Diecezji Sandomierskiej. Po południu wierni zgromadzeni na nabożeństwie eucharystycznym modlili się w intencji powołań do wyłącznej Służby Bożej z naszej wspólnoty parafialnej. Dziękując Bogu za dar powołania jakim obdarzył nasze Siostry zakonne polecamy je w modlitwach, składając Im serdeczne podziękowania za wszystko co dla nas robią.

Świętowanie Ofiarowania Pańskiego Grębów 2.02.2015 r.

W Święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele obchodzono XIX Dzień Życia Konsekrowanego. Wpisuje się on w obchody Roku Życia Konsekrowanego ogłoszonego przez papieża Franciszka. W tym dniu po południu Siostry Służebniczki Dębickie posługujące w Grębowie wyjechały do Sandomierza, aby w kościele seminaryjnym Św. Michała Archanioła uczestniczyć wraz z innymi osobami konsekrowanymi w uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Po komilii osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia zakonne na ręce Księdza Biskupa i złożyły zapalone świece - znak swojego oddania i gotowości do służenia Bogu i Kościołowi.

Grębowianie na kuligu w Kłyżowie 4.02.2015 r.

Ponad trzydziesto osobowa grupa dzieci i młodzieży waz z opiekunami wzięła udział w kuligu. Został on zorganizowany w Kłyżowie k. Pysznicy. Mimo braku śniegu impreza się udała. Uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek i dobrą opiekę. Powrót do Grębowa zaplanowano w godzinach popołudniowych. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i mogli w swoich domach długo opowiadać o atrakcjach tego wyjazdu.

Zimowa formacja oazowa 5-15.02.2015 r.

Do ośrodka rekolekcyjnego w Rzepedzi wyjechali z Grębowa Marysia i Michał Żaczkowie aby uczestniczyć w rekolekcjach oazowych. Marysia zgłosiła się na Oazę Dzieci Bożych od 5 do 10 lutego a jej starszy brat Michał na kurs oazowy dla animatorów od 4 do 15 lutego. Rodzeństwu życzymy dobrego pobytu i pozytywnego wykorzystania czasu na pogłępienie więzi z Panem Bogiem i z uczestnikami rekolekcji. 

Wyjazd na stoki narciarskie z Grębowa do Chrzanowa 6.02.2015 r.

W czasie ferii młodzi parafianie mieli zapewnioną ofertę pożytecznego spędzenia wolnego czasu. W piątek grupa ucznów pod opieką rodziców i nauczycieli wyruszyła w kierunku Chrzanowa, miejscowości znanej z uprawiania sportów zimowych, położonej za Janowem Lubelskim. Tam w ośrodku turystyczno-wypoczynkowym każdy uczestnik wyprawy mógł przyuczyć się jak się jeździ na nartach i popróbować swoich umiejętności. Z uczniami była cały czas obecna pani Anna Dul, która pomagała tym, którzy po raz pierwszy przypięli narty do butów. Było dużo emocji i rozrywki. Wszyscy cali i zdrowi powrócili zadowoleni z niecodziennej wyprawy.

Szlachetne zaangażowanie grębowskiego koła SKC w Dniu Chorego 11.02.2015 r.

Pan Bóg daje nam znaki, jakimi są między innymi objawienia maryjne. Jedno z nich miało miejsce 11 lutego 1858 roku w małej francuskiej wiosce Lourdes. U stóp Maryi, ukazującej się ubogiej 14-letniej dziewczynce Bernardecie Soubirous, wytrysnęło źródło. Liczne uzdrowienia pielgrzymów chorych na duszy i ciele sprawiły, że miejsce to stało się jednym z najbardziej znanych sanktuariów, a dzień pierwszego objawienia przeżywamy jako Światowy Dzień Chorego. W tym dniu Kościół poleca szczególnie Panu wszystkich chorych, cierpiących i tych, którzy w różny sposób się nimi opiekują. W związku z Dniem Chorych uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas podjęli się wyjątkowego zadania. Najpierw odwiedzili Ośrodek Zdrowia w Grębowie, gdzie spotkali się z lekarzami, pielęgniarkami i z oczekującymi na korytarzu pacjentami. Po południu udali się do parafian zamieszkałych w Nowym Grębowie i Zapoledniku. Zanieśli im do domów tradycyjne laurki z życzeniami zdrowia oraz częstowali jabłkami - symbolem witamin i osładzali życie symbolicznym cukierkiem. W wielu domach przebywali chorzy, którzy szczególnie cieszyli się z odwiedzin młodzieży oraz księdza opiekuna, który prowadził modlitwę i udzielał proszącym sakramentu chorych.

Szkolne Koło Caritas w Grębowie życzy wszystkim parafianom starszym i młodszym, aby nie dawali się chorobom i różnym dolegliwościom.

Wyjazd na lodowisko do Dębicy 12.02.2015 r.

W czwartkowy poranek pokaźna grupa uczniów wyruszyła wraz z opiekunami i grupą rodziców do Dębicy na lodowisko. Młodzież miło spędzała czas oddając się zimowym, sportowym pasjom. Po południu zmęczeni ale bardzo zadowoleni powrócili do swoich rodzinnych domów, dzieląc się z bliskimi niezapomnianymi wrażeniami.

Młodzi Grębowianie na lodowisku w Dębicy.

Walentynki w duchu chrześcijańskim 14.02.2015 r.

Czas wolny od obowiązku szkolnego był idealną okazją do planowanego przez oazowiczów od dłuższego czasu wyjazdu do Koprzywnicy. 14 luty jest w Koprzywnicy obchodzony wyjątkowo, ponieważ w tej miejscowości znajdują się relikwie Świętego Biskupa i Męczennika Walentego - patrona chorych i zakochanych. W koprzywnickim kościele są też ołtarz i kaplica pod Jego wezwaniem a od 2007 roku przy dawnym opactwie cysterskim odbywa się kiermasz walentynkowy. W tym roku udało się zorganizować wyjazd dwoma samochodami zainteresowanej młodzieży z Grębowa, skupionej w Ruchu Światło-Życie wraz z ich opiekunem księdzem Adamem Kamińskim. Celem wyjazdu było nawiedzenie kaplicy Świętego Walentego w Dniu Zakochanych, wspólna modlitwa w intencji narzeczonych i wszystkich zakochanych, aby dobrze przygotowali się do założenia rodziny. Oprócz tego młodzi przywieźli do Grębowa koprzywnickie chleby i podpłomyki w kształcie serca zakupione na walentynkowym kiermaszu. Tym co pojechali do Koprzywnicy sprzyjała wyjątkowo ciepła i słoneczna jak na tę porę roku pogoda z czego byli bardzo zadowoleni. Podczas wieczornej Eucharystii w kościele parafialnym polecano w modlitwach zakochanych nastolatków i młode małżeństwa oraz przygotowujących się do przyjęcia tego sakramentu, aby Boskie przykazania były dla nich życiowymi drogowskazami.

Kaplica Świętego Walentego w Koprzywnicy.

Walentynkowe impresje w Grębowie 15.02.2015 r.

Wczorajsze walentynkowe święto i kończący się czas karnawału stanowił dobrą okazję, aby poezją i pieśnią wyrażać swoje pozytywne uczucia w relacji do bliźnich i  otaczającego nas świata. Organizatorzy popołudniowej niedzielnej zabawy w grębowskim Gminnym Centrum Kultury umożliwili to młodym wykonawcom. Wśród występujących były osoby łatwo rozpoznawalne, które angażują się między innymi w życie duszpasterskie parafii. Oni przedstawili program artystyczny o potrzebie i nauce miłości, który z pewnością poruszył serca zgromadzonych na widowni widzów.

Żarliwa Modlitwa o Trzeźwość Narodu Grębowski Popielec 18.02.2015 r.

Ogłoszony w Kościele 48 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu stanowił okazję do aktywności grupy młodzieży zaangażowanej w działalność duszpasterską naszej parafii. Na terenie szkoły pojawiła się gablotka poświęcona problemowi alkoholizmu i wykluczenia społecznego, wykonana przez uczniów po przeprowadzonej katechezie na temat abstynencji i potrzeby trzeźwości w polskim społeczeństwie. Jednym z punktów programu Tygodnia Modlitw było zorganizowanie w kościele parafialnym w Grębowie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. prowadzonej przez grupę oazową z prośbą o ducha pokuty dla wspólnoty Ludu Bożego i łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników i wyzwolenia dla zniewolonych przez nałogi. Młodzież w modlitwie polecała Matce Bolesnej wszystkie rodziny dotknięte problemem alkoholowym.

Przystaję do Ciebie Chryste.

Wielkopostny czas pokuty i nawrócenia w parafii Grębów 2015 r.

W piątki Wielkiego Postu wierni licznie gromadzą się w świątyni parafialnej o godzinie 9.00 i 17.00, by uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej a w wielkopostne niedziele przychodzą na godzinę 16.00 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Wielki Post jest czasem osobistej pokuty i nawrócenia serca. Jest okazją, aby zbliżyć się do Chrystusa, wsłuchać się w Jego Słowo oraz naśladować Go, pełniąc uczynki miłości. Mamy 40 dni, aby duchowo przygotować się do radosnego przeżywania Wielkanocy.

Wielkopostna dekoracja w kościele w Grębowie.

Dekoracja wielkopostna w kaplicy w Jamnicy.

Wielkopostny ołtarz w kaplicy w Nowym Grębowie.

Zakończenie remontu w prezbiterium kaplicy w Jamnicy 21.02.2015 r.

Prace remontowe w kaplicy filialnej pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jamnicy dobiegły końca. Wysiłek, zapobiegliwość i ofiarność mieszkańców Jamnicy zostały nagrodzone. Prezbiterium Jamnickiego Domu Bożego lśni blaskiem. Wszystko na chwałę Bożą. Rada Kościelna z Jamnicy oraz ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej składają należne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do upiększenia Jamnickiej świątyni, życząc wielu łask i Bożego błogosławieństwa.

Nocne czuwanie na Jasnej Górze 22.02.2015 r.

Do niedzielnej pielgrzymki Dekanatu Sandomierskiego na Jasną Górę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych dołączyła grupa młodzieży z okolicznych miejscowości  z poza Sandomierza, w tym nasza. Wzięli oni udział we Mszy Świętej, która została odprawiona w kaplicy przed cudownym obrazem Matki Bożej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Po Apelu Jasnogórskim czuwanie modlitewne kontynuowano w Dolinie Miłosierdzia u częstochowskich Księży Pallotynów. Tam młodzi ludzie dali również piękne świadectwo wiary, prowadząc wraz z księżmi parafii sandomierskich piękną modlitwę i śpiew pieśni adoracyjnych.

Odwiedziny wolontariuszy grębowskiego S K C w przedszkolu 24.02.2015 r.

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Grębowie: Karolina Jodłowska, Anna Sadłowska, Weronika Gil, Katarzyna Ciba, Daniel Rębisz, Aleksander Burdzy oraz Dominika Wasilewska odwiedzili do południa Panią Dyrektor, pracowników przedszkola oraz małych przedszkolaczków, którym poświęcili najwięcej czasu, organizując im wspólne gry i zabawy oraz konkursy, w których mile zaskoczone dzieci chętnie wzięły udział. Młodym wolontariuszom należą się pochwały za udaną akcję charytatywną i życzenia gorliwego apostołowania w środowisku parafialnym. 

Rozpoczęcie akcji dla potrzebujących 25.02.2015 r.

W parafii Grębów ruszyła akcja charytatywna pod hasłem: "Baranek Wielkanocny". Polega ona na zbiórce żywności dla osób z naszej parafii, które znajdują się w potrzebie. Do pomocy przystąpili uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas, którzy już gromadzą datki na ten cel. W marcu w sklepach spożywczych będą wystawione kosze do zbierania produktów żywnościowych. Wszystkim parafianom, którzy włączą się w tę piękną akcję niesienia miłosierdzia, niech Bóg stokrotnie wynagradza.

Udział w debacie KSM o narzeczeństwie w Radomyślu nad Sanem 27.02.2015 r.

Reprezentacja z Grębowa uczestniczyła wraz ze swoim opiekunem ks. Adamem Kamińskim w debacie poświęconej tematowi narzeczeństwa młodych ludzi, która miała miejsce w ośrodku rekolekcyjnym Augustianum w Radomyślu nad Sanem. Spotkanie KSM rozpoczęło się Eucharystią o godzinie 17.00. Następnie odbyła się debata z udziałem pary narzeczonych, której młodzież zadawała odważne i dociekliwe pytania. Po godzinie przyszedł czas odpoczynku przy pączku i kawie. O godzinie 20.00 młodzież uczestniczyła w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Po czym wszyscy rozjechali się do swoich rodzinnych parafii. Warto było pojechać.

Budujące świadectwa o potrzebnym czasie narzeczeństwa.

Grębowskie przygotowania do ŚDM 28.02.2015 r.

Udział Konrada Bąka, Kamila Surmy i Damiana Dumy w warsztatach dla wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 r. w Sandomierzu, to kolejny krok naprzód w duchowych przygotowaniach do tego wyjątkowego, przyszłorocznego wydarzenia w Polsce. Do tej pory młodzi parafianie z Grębowa zapoznawali się z tematyką ŚDM w ramach szkolnych katechez oraz wyjazdów na wieczorne czuwania modlitewne w trzeci piątek miesiąca do Katedry Sandomierskiej. Obecnie zgłosiło się spośród młodych Grębowian trzech liderów, którzy chcą wziąść czynny udział w promocji Światowych Dni Młodzieży w środowisku parafialnym. Życzymy powodzenia.

Dzisiaj jest

środa,
21 października 2020

(295. dzień roku)

Święta

Środa, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni