Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1419489

Msze Święte Roratnie w Grębowie.

W tym roku podczas Mszy Świętych roratnich można usłyszeć jak żył błogosławiony Edmund Bojanowski. Był człowiekiem, który kochał Boga i ludzi a wiele serca okazywał dzieciom. Nasi najmłodsi parafianie chętnie słuchają jak się zdobywa świętość dzięki realizowaniu Bożego przykazania miłości, tak jak to czynił właśnie bł. Edmund. Uczą się także ładnej piosenki pod tytułem: "Aureola, marzy nam się od przedszkola". Na specjalnej planszy z wizerunkiem bohatera tegorocznych Rorat dzieci przyklejają jedną świeczkę, której płomień ma oświetlać drogę do Jezusa. Po Mszy Świętej odbywa się czytanie próśb modlitewnych przynoszonych przez dzieci na wyciętych z papieru serduszkach i wręczanie tym dzieciom figurki Matki Bożej po to, aby modliły się potem w domu za Jej wstawiennictwem w różnych intencjach.

Mikołajkowa pomoc SKC w Grębowie 6.12.2014 r.

Pomaganie świętemu Mikołajowi to prawdziwa przyjemność. Wiedzą o tym członkowie Szkolnego Koła Caritas z Grębowa. Grębowscy wolontariusze ostatnio przeprowadzili trzy zbiórki pieniężne na terenie szkoły. Zebrane składki zostały przeznaczone na zakupy dla podopiecznych z Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Szczególnie w tej akcji zasłużyli się Tomasz Markiewicz, Dominika Wasilewska, Karolina Jodłowska, Piotr Hadryś, Kacper Hajdo, Wiktor Gądek, Bartosz Galek i Marcin Gugała. Członkowie grębowskiego SKC wraz z opiekunem koła serdecznie dziękują państwu Barbarze i Januszowi Stefanikom, właścicielom sklepu z dewocjonaliami "Barka" w Grębowie za pomoc w akcji mikołajkowej. Do podziękowań dołączają dzieci obdarowane prezentami. Wyjazd do Tarnobrzega zorganizował ksiądz Adam Kamiński.

W drodze do dzieci z prezentami od Świętego Mikołaja.

Kiedy coś drugiemu dasz, coraz więcej w sercu masz.

Akcja pomocy Świętemu Mikołajowi cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej.

Kiedy krucho jest z człowiekiem, miłość jest najlepszym lekiem.

Eutrapelia w Grębowie 8.12.2014 r.

O godzinie 10.00 zaszczyciła nas Kapituła Eutrapelii, która obejrzała wraz z uczniami ZSO w sali widowiskowej GCK program słowno-muzyczny pod tytułem: "Święty Jan Paweł II - Apostoł pokoju". Kanonizowany 27 kwietnia 2014 r. święty papież Polak, za życia był bez wątpienia wielkim orędownikiem pokoju na świecie i w każdym ludzkim sercu. Młodzi artyści w swoim przedstawieniu wyakcentowali to, że papież postępował zgodnie z wymaganiami Ewangelii Jezusa Chrystusa i dlatego wciąż pozostaje niekwestionowanym wzorem i autorytetem w sprawie czynienia wysiłków, by ludzie dogadywali się między sobą. Temat pokoju jest na czasie zwłaszcza, gdy pomyśli się o konflikcie we Wschodniej Ukrainie nie wspominając już o zwykłych, ludzkich nieporozumieniach w naszym środowisku, które zdumiewają a nawet śmieszą.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników tegorocznej Eutrapelii w Grębowie.

Adwentowa spowiedz parafialna 13.12.2014 r.

W sobotę 13 grudnia od rana do wieczora parafianie przed zbliżającymi się świętami mogli korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Księża z całego dekanatu spowiadali w kościele parafialnym i kaplicach  filialnych w Jamnicy i Nowym Grębowie. W południe ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej podjął kapłanów obiadem na plebanii. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że posługujący w dekanacie księża spotkali się w takim składzie po raz ostatni. Jest to związane z reorganizacją dekanatu tarnobrzeskiego, jaka jest planowana na początku przyszłego roku. W związku z dzisiejszą 33 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju pamiętano w modlitwach w czasie Mszy Świętych zwłaszcza o tych, którzy oddali swoje życie w obronie wolności i demokracji. Wśród nich byli również księża: bł. Jerzy Popiełuszko, Sylwester Zych, Stanisław Suchowolec, Stefan Niedzielak. Ich poświęcenie dla wolnej Polski wciąż zasługuje na pamięć i należny szacunek.

Oazowa modlitwa w intencji rodzin 17.12.2014r.

W trzecim tygodniu Adwentu w parafii Grębów odprawiane są kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Obchody te mają służyć odnowie duchowej wiernych poprzez udział w liturgii Mszy Świętej, praktyki pokutne i akcje duszpasterskie na rzecz rodzin naszej parafii. Mają również uświadomić wiernym o narastających zagrożeniach ze strony wrogów rodziny i nie bagatelizowaniu tych problemów w środowisku parafialnym. Rodzina jest pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. W środę 17 grudnia młodzież oazowa spotkała się w grębowskiej świątyni na modlitwę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i rozważanie Słowa Bożego, by mieć swój udział w apelu Kościoła o zainteresowanie się sprawami rodzinnymi. Trosce o trudną codzienność grębowskich rodzin towarzyszyła modlitwa oazowa do Matki Bożej oraz ciesząca się dużą aprobatą Grębowian zbiórka żywności dla potrzebujących. Żywność można było składać w dwóch sklepach spożywczych na terenie Grębowa do koszy ustawionych przy wyjściu oraz w kościele parafialnym przy bocznym ołtarzu. Dzięki ludziom wielkiego serca udało się wykonać siedem paczek żywnościowych w ramach pomocy przedświątecznej. Siostry Służebniczki chętnie wykonały paczki, które potem zostaną przekazane pod wskazane adresy przez druhów i druhny z grębowskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wszystkim, którzy podzielili się z bliźnimi będącymi w potrzebie niech Bóg stokrotnie wynagrodzi swoim błogosławieństwem.

Spotkanie grupy oazowej na modlitwę w prezbiterium grębowskiej świątyni.

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko.

Paweł Szpyt czytający Słowo Boże.

Modlitwa wiernych Dawida Baltyzara.

Konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową w Grębowie 18.12.2014 r.

Zorganizowany na terenie szkoły przez nauczycieli: panią Małgorzatę Janeczko, pana Jerzego Babraja i ks. Adama Kamińskiego konkurs na najładniejszą szopkę Bożonarodzeniową zainspirował głównie gimnazjalistów do inwencji twórczej. Celem konkursu była prezentacja twórczości dzieci i młodzieży, ukazującej radość, klimat i nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Pomysłodawcy konkursu chcieli rozbudzić w uczniach zainteresowanie treściami religijnymi i zainspirować do artystycznej pracy. Wykonane z różnych materiałów cieszyły oczy starannością i oryginalnością. Wyeksponowane na szkolnym korytarzu szopki mają wszystkim przypominać o polskiej tradycji kolędniczej, którą trzeba pielęgnować. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody - ozdoby choinkowe, z których byli bardzo zadowoleni.

I Miejsce - Weronika Mierzwa.

II Miejsce - Emilia Burek.

II Miejsce ex aequo - Paulina Kopeć.

III Miejsce - Katarzyna Rutyna.

III Miejsce ex aequo - Sara Drozd.

Szkolne spotkania opłatkowe 22-23.12.2014 r.

W poniedziałek i wtorek przed świętami Bożego Narodzenia w szkole uczniowie spontanicznie organizowali sobie wraz z wychowawcami klas spotkania opłatkowe, które wprowadzały w Bożonarodzeniowy klimat, dzięki wspólnym chwilom przy stole i śpiewie kolęd. Uczniowie dekorowali klasy i wykonywali stroiki na stoły wigilijne. Na koniec nikt z nich nie omieszkał złożyć wychowawcy życzeń a także sobie w swoim rówieśniczym gronie. Wielu uczniów wymieniało się prezentami pod choinkę.

Przedświąteczne gesty ludzi dobrej woli 23.12.2014 r.

Wieść o przedświątecznej akcji dobroczynnej w parafii w Grębowie szybko się rozniosła i wyzwoliła w ludziach, którzy się nią zainteresowali potrzebę podzielenia się z bliźnimi znajdującymi się w trudnych warunkach życiowych. Siostry Służebniczki zaoferowały pomoc w pakowaniu zebranych rzeczy. Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali swój dar dla potrzebujących oraz koordynatorom akcji za wspaniałą, chrześcijańską postawę. Życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

Kolędowanie przed Pasterką w Grębowie 24.12.2014 r.

Młodzież oazowa i KSM z Grębowa tradycyjnie czuwała przy Bożonarodzeniowej szopce w kościele parafialnym śpiewając przed Pasterką kolędy. Od wielu lat ten zwyczaj kolędowania nie ustaje. Podejmują go młodzi parafianie z kolejnych roczników, zaangażowani w życie duszpasterskie parafii. Wierni gromadzący się w świątyni mogli znowu usłyszeć piękne pieśni: Wzywam Cię, Duchu przyjdź, Cicha noc, Przekażmy sobie znak pokoju, Przybieżeli do Betlejem pasterze, Tryumfy Króla Niebieskiego, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, Dzisiaj w Betlejem i Świeć gwiazdeczko mała świeć, do Jezusa prowadź mnie. Modlitewne oczekiwanie z kolędą dla oazowiczów miało szczególny charakter, ponieważ wzięli w nim udział obecni członkowie tego ruchu oraz ci, którzy do niego jeszcze nie tak dawno należeli, a po zdaniu matury wyjechali z Grębowa, aby kontynuować edukację lub podjęli pracę zarobkową.

Koncert kolęd w Grębowie 25.12.2014 r.

Po Mszy Świętej z godziny 11.00 ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej zachęcił wiernych do pozostania w kościele i wysłuchania śpiewu kolęd w wykonaniu rodzimych zespołów i solistów. Parafianie z uwagą wysłuchali siedem kolęd. Pierwszy utwór pod tytułem "Gdy śliczna Panna" wykonały Patrycja Bednarczyk, Kasia Machała i Kasia Dul. Następnie zaśpiewała "Tobie mały Panie" Natalia Bednarczyk. Zespół Kalina z Zapolednika zaprezentował kolędę pod tytułem: "Uciekali, uciekali". Kolędę "Z wysokiego Nieba" wyśpiewała Klaudia Kopeć. Potem wystąpił zespół Grębowianki, przedstawiając utwór: "Narodził się w stajni Jezus ubogi". Koncert zakończył się śpiewem kolędy "Raduj się świecie" w wykonaniu zespołu Słowiki. Śpiewający byli przygotowywani pod kierunkiem pana Piotra Jajko, który osobiście odpowiadał za oprawę muzyczną występów. Warto było zostać. W dowód uznania uczestnicy koncertu zostali obdarowani gromkimi brawami przez wszystkich słuchaczy.

Święta Bożego Narodzenia w Grębowie

Świąteczny wystrój kościoła filialnego w Jamnicy.

Betlejemski żłóbek w Jamnicy.

Boże Dzieciątko błogosław nasze rodziny.

Piękna szopka betlejemska w kościele filialnym w Nowym Grębowie.

Świąteczne dekoracje w kościele parafialnym w Grębowie.

Szopka Bożonarodzeniowa w grębowskiej świątyni.

Przy szopce jest zawsze pełno dzieci.

Świąteczny klimat dzięki barwnym dekoracjom w kościele filialnym w Jamnicy.

Świąteczne życzenia dla parafian.

Nadziei - by nie opuszczała. Radości - by rozweselała. Miłości - by obrodziła. Dobroci - by zawsze była. Wszystkim parafianom z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku najserdeczniejsze życzenia składają Siostry Służebniczki i Duszpasterze.

Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą.

Dzisiaj jest

czwartek,
29 października 2020

(303. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni