Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1416238

Różańcowy październik w intencji rodzin 1.10.2014 r.

Na prośbę papieża Franciszka parafianie z Grębowa odpowiadają gorliwą modlitwą w intencji Synodu Biskupów, by Duch Pański oświecił umysły biskupów, aby Kościół potrafił odpowiedzieć na wyzwania dotyczące spraw współczesnych rodzin. W modlitwie różańcowej zanoszona będzie prośba o błogosławieństwo dla rodzin grębowskiej wspólnoty parafialnej, aby wszyscy uczestnicy Synodu Biskupów na czele z papieżem z miłością przewodzili Kościołowi, aby rządzący narodami podejmowali inicjatywy dowartościowujące rodzinę, aby nasza rodzina parafialna była duchową wspólnotą życia i miłości, aby małżonkowie przeżywający trudności wybaczyli sobie i pojednali się ze sobą, aby dzieci i młodzież była wychowywana w duchu chrześcijańskich wartości. Różaniec jest prowadzony przez Koło Żywego Różańca w Grębowie, a także przez dzieci i młodzież oraz służbę liturgiczną ołtarza.

Wręczanie różańców dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej.

Konkurs o historii Rodu Dolańskich Grębów 3.10.2014 r.

W grębowskiej szkole rozstrzygnięto konkurs na temat losów ziemiańskiej rodziny Dolańskich - fundatorów i dobroczyńców parafii Grębów. Do wzięcia udziału w zbieraniu informacji o historii tej rodziny zachęcali uczniów nauczyciele: panie Lucyna Skóra i Izabela Pędziwiatr oraz Pan Jerzy Babraj i ksiądz Adam Kamiński. W końcu najlepsze i najładniejsze prace ozdobiły szkolny korytarz na parterze. Starannie wykonane zawierają wiele cennych informacji o członkach rodziny i kaplicy zbudowanej na ich grobach. Dzięki temu cała społeczność szkolna mogła się wiele dowiedzieć o historii swojego regionu i ciekawych ludziach jacy tu mieszkali. Uczniom, którzy podjęli się wysiłku wzięcia udziału w konkursie należą się wdzięczność i gratulacje. To przedsięwziecie zostało zorganizowane w związku z niedzielną uroczystością poświęcenia odnowionej kaplicy Dolańskich na cmentarzu parafialnym w Grębowie, dnia 5 października 2014 roku.

Zjazd Kół Żywego Różańca w Ostrowcu Świętokrzyskim 4.10.2014 r.

Trzydziestoosobowa grupa parafian wraz z księdzem Adamem Kamińskim wyruszyła przed południem autobusem z Grębowskiego Rynku do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Około 13.00 uczestnicy różańcowej pielgrzymki byli na miejscu. Zwiedzili Sanktuarium. Uczestniczyli w modlitwie różańcowej a następnie o godzinie 15.00 wzięli udział we Mszy Świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza - Pasterza Diecezji Sandomierskiej. Ksiądz Biskup w swoim słowie do wiernych ukazał postać patrona dnia - Świętego Franciszka z Asyżu w jego relacji do Matki Bożej. Biedaczyna z Asyżu kochał Maryję całym sercem. Widział w Niej wzór Służebnicy. Zawsze odnosił Maryję do Chrystusa. Dla nas pozostaje odważnym świadkiem wiary, wzorem który inspiruje. Po Eucharystii uczestnicy wyjazdu spotkali się z innymi grupami na wspólnej Agapie. O godzinie 16.30 pełni wraźeń opuścili Ostrowiec Świętokrzyski podejmując zaproszenie na kolejny przyszłoroczny zjazd w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Ożarowie.

Poświęcenie odnowionej kaplicy Dolańskich w Grębowie 5.10.2014 r.

Pierwsza niedziela października przejdzie do historii parafii. Albowiem w tym dniu dokonało się poświęcenie wyremontowanej z zewnątrz kaplicy grobowej rodziny: Emmy, Feliksa, Wandy, Seweryna i Teresy Dolańskich na cmentarzu parafialnym. Uczynił to ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej po zakończonej uroczystej Mszy Świętej z godziny 11.00, której piękną oprawę zawdzięczamy panu organiście Piotrowi Jajko wraz z zespołem Grębowianki a także druhom i druhnom z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Grębowa, którzy czynnie włączyli się w liturgię a także strażakom pomagającym w sprawnym przebiegu uroczystości. Po procesyjnym przejściu z kościoła na cmentarz odmówiono modlitwy za zmarłych. Następnie Kamil Surma - Prezes grębowskiego oddziału KSM przeczytał informacje dotyczące przebiegu remontu na prośbę Urzędu Gminy w Grębowie. Po czym dokonała się ceremonia poświęcenia. Podziękowano wszystkim ludziom zaangażowanym w remont kaplicy. Uroczystość zwieńczyła pieśń Rota w wykonaniu zespołu Grębowianki. Ta uroczystość dokonała  się w dniu otwarcia Synodu Biskupów w Rzymie na temat rodziny. Dom rodzinny fundatorów i dobroczyńców grębowskiej parafii - rodziny Dolańskich był ostoją tradycji i Polskości. Od tej rodziny, która przeżyła w październiku 70 lat temu koszmar wygnania z rodowego gniazda na skutek zmian ustrojowych w naszym kraju nasze rodziny mogą się uczyć niesienia miłosierdzia będącym w potrzebie, podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych, ofiarności i poświęcenia, pracowitości i oszczędności. Czujemy się dłużnikami wobec tych, którzy kiedyś na Grębowszczyźnie czynili wiele dobra i wyrazem pamięci o nich niech pozostanie dozgonna wdzięczność całej rodziny parafialnej. 

Dziękczynna Msza Święta za odnowienie kaplicy Dolańskich.

Procesja na cmentarz parafialny do kaplicy Dolańskich.

Uruchomienie dzwonu przez Prezesa OSP w Grębowie Marka Górza.

Kamil Surma czytający o historii rodu Dolańskich i remontu kaplicy.

Śpiew Roty na zakończenie uroczystości w wykonaniu zespołu Grębowianki.

Hołd parafian grębowskich dla zmarłych dobroczyńców Grębowszczyzny.

Tydzień Miłosierdzia 5 -11.10.2014 r.

Ogłoszony w Kościele Tydzień Miłosierdzia był okazją do większej aktywności Szkolnego Koła Caritas, które zaangażowało także KSM-owiczów i oazowiczów do wspólnego działania. W tym czasie udało się uczniom zebrać i przesłać składkę dla chorego Kacperka Serafina z Majdanu Królewskiego, zebrać większą ilość nakrętek dla potrzebującej pomocy Emilki oraz pomóc pewnej rodzinie z Grębowa przygotować i poukładać drewno opałowe na zimę. Ważnym akcentem tego tygodnia było oazowe spotkanie modlitewne w kościele parafialnym we wtorek 7 października 2014 r. 

Młodzi przy pomniku Świętego Jana Pawła II w Grębowie.

Akcja grębowskiego KSM dla grona nauczycielskiego z okazji ich Święta 14.10.2014 r.

Miłą niespodziankę przygotowali uczniowie zrzeszeni w grębowskim oddziale KSM dla dyrekcji i nauczycieli ZSO w Grębowie. Na terenie szkoły zorganizowali kapelę muzyczną. Zagrali i wyśpiewali tak jak umieli od serca serdeczne życzenia pedagogom z okazji ich Święta. Pomysł młodzieży wzbudził ogólny entuzjazm i został doceniony pochwałami i brawami ze strony grona nauczycielskiego. 

Wycieczka SKC z Grębowa do Stalów 15.10.2014 r.

Młodzież z grębowskiego Szkolnego Koła Caritas wraz z księdzem Adamem Kamińskim wybrała się rowerami przez Jeziórko do parafii w Stalach, która obchodziła w tym dniu uroczystości odpustowe ku czci swojej patronki Świętej Teresy z Avila. Celem wyjazdu było spotkanie modlitewne przy odnowionej rok temu, zawieszonej na drzewie kapliczce Świętej w Stalach, przy drodze prowadzącej do kościoła parafialnego, ufundowanego przez Teresę i Seweryna Dolańskich. Wybór spotkania uczniów z księdzem katechetą nie był przypadkowy. Wiąże się on z rokiem jubileuszowym 500 rocznicy urodzin Świętej Teresy, który rozpoczął się 15 pażdziernika w całym Kościele. Święta Teresa z Avila została wielką reformatorką życia zakonnego, założycielką karmelitów bosych i doktorem Kościoła. Po modlitwie młodzi udali się do kościoła, odwiedzili odpustowe kramy i wybrali się w drogę powrotną. Ciepła, jesienna pogoda jak na zamówienie sprzyjała rowerowej wycieczce.

Oazowe spotkanie u Sióstr Służebniczek 16.10.2014 r.

W południe w kaplicy zakonnej Sióstr Służebniczek Dębickich odbyło się spotkanie modlitewne młodzieży naszej parafii, która skorzystała z zaproszenia Sióstr w związku z obchodzonym Rokiem Edmundowskim. Młodzi wspólnie z księdzem opiekunem Adamem Kamińskim czytali Słowo Boże, śpiewali pieśni maryjne oraz odmówili cząstkę różańca a na zakończenie spotkania ucałowali relikwię błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Młodzież złożyła również życzenia imieninowe Siostrze Bertilii, która po spotkaniu w kaplicy wraz z pozostałymi Siostrami częstowała pysznymi plackami i owocowymi napojami zaproszonych. Było więc coś dla ducha i dla ciała. Spotkanie trwało ponad godzinę i wszystkim się podobało. Dopisała pogoda.

Różaniec ze Św. Janem Pawłem II 16.10.2014 r.

w 36 rocznicę wyboru na Stolicę Apostolską naszego Rodaka oraz w duchu dziękczynienia z Jego kanonizację parafianie po Mszy Świętej zgromadzili się tradycyjnie przy pomniku Świętego Papieża Jana Pawła II na modlitwę różańcową. Poszczególne tajemnice rozważali: ministranci i lektorzy, młodzież oazowa, druhny i druhowie z grębowskiego KSM, zelatorki różańcowe oraz miejscowi duszpasterze. Mimo spadającego z nieba deszczu wszyscy trwali mocno na modlitwie za co później gorąco dziękował ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej. Modlitwę zakończyła wyśpiewana przez wszystkich parafian ulubiona pieśń "Barka". Dziękujemy również tym, którzy udekorowali pomnik kwiatami i zapalili przy nim znicze.

Różaniec grupy misyjnej Siostry Fidelisy 23.10.2014 r.

W czwartkowe popołudnie w Tygodniu Misyjnym (20 - 25.10.2014 r.) w kościele parafialnym w Grębowie grupa misyjna wraz ze swoją opiekunką Siostrą Fidelisą prowadziła Różaniec Misyjny w różnych językach świata. Swoją modlitwą dzieci objęły misjonarzy, zwłaszcza z naszej Diecezji. Po nabożeństwie swoje podziękowania za udział w Różańcu wyraził ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej. Pamięć o misjonarzach zbiegła się z okrągłą 70-tą rocznicą wygnania z dworu dziedziców Teresy i Seweryna Dolańskich. Wspomnienie tego wydarzenia zgromadziło na Eucharystię w intencji zmarłych małżonków - dobrodziejów parafii mieszkańców Nowego Grębowa oraz wychowanków i nauczycieli z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, mieszczącego się obecnie w domu Dolańskich. Uczestnicy liturgii gromadzili się również na modlitwę przy kapliczce upamiętniającą tę smutną rocznicę, prosząc o pokój na świecie.

Odpust Świętego Judy Tadeusza 28.10.2014 r.

Suma odpustowa odbyła się o godzinie 11.00. Głównym celebransem był ksiądz doktor Józef Sądej - proboszcz parafii Stale, który był również odpustowym kaznodzieją. Uroczystości uwieczniły panie z zespołu Grębowianki oraz strażacy z OSP Grębów. We wspólnej modlitwie uczestniczyło dużo wiernych. Dopisała pogoda.

Jesienne porządki 30.10.2014 r.

W czwartkowe popołudnie młodzież naszej parafii wzięła udział w akcji grabienia liści wokół kościoła i plebanii. Na podkreślenie zasługuje nie tylko to, że wykonali wspaniale swoją robotę ale to, że sami chętnie zgłosili się do pomocy nie żądając wynagrodzenia. Uczniowie Paweł Dumiec, Piotr Zarzycki, Paweł Biały, Bogdan Wianecki i Mateusz Nowak poświęcili dwie godziny pracy za co należą się im podziękowania a także ich rodzicom i wychowawczyni w szkole. Pamiątkowe zdjęcie wykonała Weronika Fajt.

Dzisiaj jest

środa,
21 października 2020

(295. dzień roku)

Święta

Środa, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni