Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1416175

Młodzież oazowa przy mogile poległych w Kampanii Wrześniowej w 1939 r.

Modlitwa o pokój na świecie 1.09.2014 r.

W związku z przypadającą w tym dniu 75-tą rocznicą wybuchu II Wojny Światowej wierni zgromadzeni na wieczornej Eucharystii podjęli modlitwę o pokój na świecie a zwłaszcza na Wschodzie Europy. Modlitwę zainicjował ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej, który polecał sprawę pokoju między narodami Maryi Królowej Pokoju.

Maryjo Królowo Pokoju oręduj za nami!

Zwracamy się w modlitwie do Ciebie Matko droga z prośbą o ratunek dla Ukrainy. Dziś kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, prosimy by nie dochodziło tam do ludzkich dramatów i tragedii. Polecamy rządzących. Niech zapanuje w ich sercach pragnienie pokoju i poszanowania ludzkiego życia. Niech świat zostanie zachowany od tragedii wojny. Maryjo okaż swą miłość bezbronnym. Weż w opiekę poszkodowanych, którzy cierpią strach i prześladowanie, którzy utracili zdrowie i całe mienie, którzy zostali dotknięci śmiercią najbliższych. Niech ofiara poległych w ukraińskim konflikcie zaowocuje w przyszłości pokojem i pojednaniem. Amen.

 

W MIESIĄCU WRZEŚNIU MODLIMY SIĘ SZCZEGÓLNIE O POKÓJ I ZGODĘ MIĘDZY NARODAMI.

140 rocznica powstania obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju w Grębowie 1.09.2014 r.

Wspomnienie liturgiczne pierwszego dnia miesiąca września Matki Bożej Królowej Pokoju, której wizerunek znajduje się w głównym ołtarzu grębowskiej świątyni, było okazją do przypomnienia parafianom historii powstania obrazu. Został on namalowany przez przemyskiego artystę L. Karpinala w 1874 roku. Obraz ten znajdował się w głównym ołtarzu drugiego, gontowego kościoła parafialnego, rozebranego w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Po wykonaniu w 1942 roku wielkiego ołtarza do trzeciego, murowanego kościoła parafialnego, którego budowę rozpoczęto w 1912 roku, wstawiono obraz Matki Bożej. Znajduje się on niezmiennie, po dziś dzień w otoczeniu dwóch adorujących aniołów, namalowanych w 1942 roku przez profesora Wronieckiego, poznańskiego wygnańca z czasów hitlerowskiej okupacji, który znalazł schronienie w pałacu rodziny Dolańskich w Nowym Grębowie i który przyczynił się do wystroju obecnego kościoła, stając się dobroczyńcą parafii Grębów. Ciekawostką jest to, że pierwotnie czczono w Grębowie Maryję jako Panią Różańcową. Obraz namalowano szesnaście lat po maryjnych objawieniach w Lourdes. Tam Matka Boska ukazywała się z różańcem w ręku, prosząc o modlitwę za grzeszników. Jednak modlitwa Kościoła o pokój w okresie trwającej w Europie I Wojny Światowej i wprowadzone do liturgii w 1915 roku przez papieża Benedykta XV wspomnienie liturgiczne Maryi Królowej Pokoju, przyczyniły się do rozwoju tej formy kultu maryjnego, również na terenie Grębowszczyzny. Chociaż i pierwsza i druga wojna światowa przeminęły wezwanie: "Królowo Pokoju módl się za nami" jest ciągle aktualne we współczesnym świecie, gdzie wciąż pozostają ludzie, proszący o dar upragnionego pokoju dla siebie.

Grębowianie na Świętym Krzyżu 7.09.2014 r.

Przedstawiciele rodzin parafii Grębów: Deców, Pelców, Surmów i Wilków uczestniczyli w historycznym wydarzeniu jakie miało miejsce w Sanktuarium Krzyża Świętego w Górach Świętokrzyskich. W samo południe rozpoczęła się tam Msza Święta, sprawowana na klasztornych błoniach, gdzie zgromadziło się kilka tysięcy wiernych. Mszy Świętej przewodniczył Arcybiskup Andrzej Dzięga - Metropolita Szczecińsko-Kamieński, który był w poprzednich latach Ordynariuszem Diecezji Sandomierskiej. We Mszy Świętej uczestniczył J.E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz. Wspólna modlitwa zgromadziła wielu kapłanów, parlamentarzystów, władze samorządowe, poczty sztandarowe różnych organizacji kościelnych i świeckich. Uroczystość uświetnił chór, orkiestra wojskowa oraz Rycerze Kolumba, pełniący funkcje porządkowe. Na zakończenie Eucharystii dokonano poświęcenia i oddania do użytku odbudowanej wieży. Poprzednia barokowa została wysadzona w powietrze 100 lat temu przez wojska austryjackie, w czasie działań I Wojny Światowej. Nasze pokolenie doczekało się rekonstrukcji wieży mimo wielu przeciwności losu i ma powody do radości i dumy.

Uroczysta koncelebra na błoniach klasztornych.

Podziękowania O. Zygfryda Wiechy - Superiora Klasztoru na Świętym Krzyżu.

Podziękowania dla Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi za przewodniczenie liturgii.

Tłumy wiernych i świadków historii.

Piękna wieża przywróciła architektoniczny blask budowli świętokrzyskiego klasztoru.

Spotkanie SKC w Grębowie 8.09.2014 r.

Grębowscy wolontariusze po wieczornej Eucharystii ku czci Matki Bożej Siewnej zorganizowali ognisko na Górze Kopciowej. Pieczenie jabłek, kiełbasek i ziemniaków nie przeszkadzało w prowadzeniu dyskusji na temat filantropijnych akcji duszpasterskich w parafii i dekanacie. Obecny przy ognisku ksiądz Adam Kamiński zebrał wszelkiego rodzaju propozycje od młodzieży. Będą one realizowane w niedalekim czasie. Przewodnicząca Szkolnego Koła Caritas w Grębowie Sara Stadnik podziękowała uczestnikom ogniska za przybycie i konstruktywną wymianę myśli na temat działalności charytatywnej koła. Młodzieży życzymy Szczęść Boże.

Inauguracja Roku Caritas 14.09.2014 r.

W Katedrze Sandomierskiej zainaugurowano Rok Miłosierdzia w ramach duchowego przygotowania do Jubileuszu 200-lecia Istnienia Diecezji Sandomierskiej, który będziemy obchodzić w 2018 roku. Rok Caritas zakończy się 12 czerwca 2015 roku. Przez cały ten okres Szkolne Koło Caritas w Grębowie wraz z wolontariuszami Młodzieżowej Rady Gminy Grębów będą planować wspólne akcje dobroczynne na rzecz ludzi w potrzebie. Niech Matka Miłosierdzia wspomaga młodych parafian w dobrych dziełach miłości dla bliźnich. Niech rozkwita idea wolontariatu młodzieży.

Akcja KSM z Grębowa na rozpoczęcie Tygodnia Wychowania 14.09.2014 r.

Dnia 13 września KSM-owicze z Grębowa uczestniczyli w Zjeździe Kierownictw KSM w Sandomierzu. Następnego dnia w niedzielę podczas uroczystej sumy cały oddział KSM z Grębowa świętował swoją pierwszą rocznicę powołania. W organizację liturgii zaangażowało się kierownictwo oddziału, które po zakończeniu Mszy Świętej dokonało aktu zawierzenia młodzieży grębowskiej parafii pod nieustającą opiekę Maryi. Młodzież KSM kwestowała przed kościołem zbierajac datki na swoją działalność. Życzymy młodym ludziom zapału i wielu dobrych pomysłów, które integrowałyby społeczność parafialną wokół szczytnych celów.

Spotkanie oazowe 15.09.2014 r.

Grębowska grupa oazowa spotkała się na modlitwę przy kaplicy cmentarnej rodziny Dolańskich, aby podziękować Panu Bogu za ich wkład w rozwój Grębowa, za ich fundacje i wielowymiarową pomoc świadczoną Grębowianom. Dzisiaj wiele się zmieniło ale ewangeliczne wartości pozostają niezmienne. Rodzina Dolańskich, która starała się żyć wedle Bożego Prawa dziś może inspirować młodych do służby dla dobra wspólnego w swojej "Małej Ojczyźnie", w domu, szkole i parafii. Na zdjęciu nad wejściem do kaplicy widnieje nie odmalowany jeszcze herb rodowy Dolańskich - Korab. Dnia 19 września br. przywrócono temu herbowi właściwe barwy, tak jak to pierwotnie wyglądało.

Przed kaplicą grobową rodziny Dolańskich.

Wrześniowe zamyślenia

Ukończenie remontu Kaplicy Dolańskich na cmentarzu parafialnym w Grębowie stanowiło dobry moment na podjęcie dobrych inicjatyw, aby przybliżyć dzieje rodziny, która na trwałe wpisała się w dziejach grębowskiej parafii. Chętna do dobrego jest nasza młodzież gimnazjalna. Zorganizowała bowiem dla swoich rówieśników prezentację o rodzie Dolańskich. Odbyło się to w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Grębowie. Perfekcyjnie postać Seweryna Dolańskiego odegrali Marcin Dul a Teresy Dolańskiej Judyta Ciba. Przyjaciół Dolańskich Jadwigę i Kazimierza Dobrosławskich zagrali Nikola Wrońska i Adrian Surma. Rolę lokaja zagrał Michał Bednarczyk. Role sanitariuszek odegrały Julia Buława, Klaudia Buława, Weronika Rębisz, Wioletta Dąbek. Sanitariuszkom pozwolili się opatrywać Mateusz Zimoląg i Mateusz Surma. Piękną rolę profesora Jana Jerzego Wronieckiego - współtwórcę wyposarzenia prezbiterium grębowskiej świątyni przedstawił Dominik Śliwak. Sowietów zagrali Jacek Wilk i Szymon Gancarz. Młodzi aktorzy odegrali swoje role kapitalnie. A przyglądali się im uczniowie z klas pań Teresy Maciąg i Elżbiety Idec oraz ksiądz Adam Kamiński, który oparł swoje teatralne przedsięwzięcie o sztukę Bogdana Stangrodzkiego ze Stalowej Woli: "Koronkowa rękawiczka" na temat rodziny Dolańskich. Oprócz sztuki teatralnej na terenie szkoły ma być przeprowadzony konkurs wiedzy o Dolańskich oraz wystawa prac plastycznych o ziemiaństwie II Rzeczypospolitej. Czuwają nad tym pani Izabela Pędziwiatr - nauczyciel historii oraz pan Jerzy Babraj - nauczyciel plastyki. Wszystkim zaangażowanym należy się wielki szacunek i gratulacje oraz prośba o jeszcze więcej dobrych inicjatyw w Grębowie.

Jaśnie Panie, kawa podana do stołu.

Jadwiga i Kazimierz Dobrosławscy na partyjce u Teresy i Seweryna Dolańskich.

Odpoczynek przyjaciółek na dworskiej werandzie.

Gra Kazimierza Dobrosławskiego dla państwa Dolańskich.

Przybycie do Grębowskiego Dworu uchodzców z Wielkopolski.

Przywitanie się z profesorem Wronieckim z Poznania.

Opowiadanie Dobrosławskich o okropnościach wojny.

Służba medyczna opiekująca się chorymi wygnańcami.

Napaść Sowietów na Dwór.

Wygnanie dziedziców z ich rodowego gniazda 23.10.1944 r.

Uczestnicy przedstawienia o losach rodziny Dolańskich.

Spotkanie młodzieżowe w GCK 18.09.2014 r.

Dnia 18 września 2014 r. w Święto Świętego Stanisława Kostki - Patrona dzieci i młodzieży Polski w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbyła się uroczysta, pożegnalna V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Grębów Pierwszej Kadencji. W składzie tej młodzieżowej rady dominowali młodzi parafianie z Grębowa, którzy przez cały czas trwania dwuletniej kadencji zbierali doświadczenia w organizowaniu wielu dobrych akcji w dziedzinie oświaty, kultury, sportu, wolontariatu i ochrony środowiska. Pozostawili po sobie dobre wspomnienia i osiągnięcia takie jak: organizacja listopadowego Koncertu Pieśni Patriotycznej w Grębowie, zbiórek żywności w sklepach na terenie Gminy Grębów w ramach świątecznej paczki, sprzedaże ozdób świątecznych, akcje popierające działania ekologiczne, wiele wyjątkowych akcji charytatywnych, odwiedziny osób starszych i samotnych w Grębowie, rowerowe wypady zwłaszcza te do Kompleksu Rekreacyjnego w Jeziórku i niezapomniane tam spotkania przy ognisku, nad wodą. Młodzi organizatorzy tych przedsięwzieć mogli przekonać się sami ile trudu i zabiegań kosztuje każdy dobry uczynek. Przy okazji oni sami musieli się zmagać ze swoimi ograniczeniami, brakiem doświadczenia, niejednokrotnym ludzkim niezrozumieniem dobrych intencji a nawet z perfidną złośliwością. Zatem była to dla nich prawdziwa szkoła życia. Ufamy, że pozyskane przez nich doświadczenia w dziedzinie samorządności zaowocują i przyniosą upragnione sukcesy w ich przyszłej działalności społecznej i zawodowej.

Pamiątkowe zdjęcie Młodzieżowej Rady Gminy Grębów I Kadencji.

Dni Młodych w Sandomierzu 19-21.09.2014 r.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjalna i starsza. Łącznie z Grębowa wyjechała 12-osobowa grupa pod opieką ks. Adama Kamińskiego. W piątek młodzi wzięli udział w Adoracji Krzyża i Drodze Krzyżowej na Rynek Starego Miasta. W sobotę młodzież grębowska uczestniczyła najpierw we Mszy Świętej. Po śniadaniu zorganizowano dla niej spotkanie ze wspólnotą Przymierze Miłosierdzia. Mimo padającego deszczu humory dopisywały. W końcu około 13.00 przestało padać i można było zjeść spokojnie posiłek. Po obiedzie o 15.00 zaproszono uczestników najpierw do odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia a następnie do Kręgu Radości, który prowadzili wspólnymi siłami KSM i Oaza na sandomierskim Placu Papieskim. Wielu swój czas poświęcało również na Adorację Najświętszego Sakramentu w kościele Świętego Ducha, korzystało z rozmowy z księżmi czy siostrami zakonnymi, z porad psychologa czy wolontariuszami Diecezjalnej Caritas. Wieczorem na Rynku Starego Miasta odbył się Koncert Uwielbienia zakończony Apelem Jasnogórskim. W niedzielę na Placu Papieskim celebrowano uroczystą Mszę Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Seniora Edwarda Frankowskiego, która wieńczyła Diecezjalne Dni Młodych.

Droga Krzyżowa Młodych w pierwszym dniu spotkania.

Uczestnik Dni Młodych Konrad Bąk z Grębowa czyta Modlitwę Wiernych podczas porannej Mszy Świętej w drugim dniu pobytu w Sandomierzu.

Spotkanie księdza Adama na Sandomierskim Rynku z podopiecznymi z Modliborzyc, gdzie kiedyś posługiwał.

Podczas trwania Dni Młodych nie mogło zabraknąć tam grębowskiego prezesa KSM Kamila Surmy i animatorki oazowej Pauliny Rutyny z Grębowa.

Pamiątkowe zdjęcie na tle Sandomierskiej Katedry.

Spotkanie w Zapoledniku 28.09.2014 r.

W niedzielę o godzinie 18.00 w Domu Ludowym w Zapoledniku odbyły się prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży naszej parafii. Licznie zgromadzona publiczność podziwiała występy kabaretowe zespołu Kalina zaś najmłodsi urzekli wszystkich swoim smerfowym przedstawieniem. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera. Ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej, który oglądał przedstawienie na koniec wyraził podziękowanie za zorganizowanie takiej imprezy, która integruje społeczność i wnosi wiele dobra i radości w codzienne życie parafialnej wspólnoty wiernych.

Rajd rowerowy KSM 29.09.2014 r.

26-osobowa grupa młodzieży wyruszyła z przed budynku grębowskiej szkoły do Jeziórka. Uczestnicy bezpiecznie pokonali 3 kilometrowy odcinek drogi podziwiając jesienny krajobraz przy pięknej pogodzie. Po zakończeniu rajdu wszyscy zasiedli przy ognisku częstując się upieczonymi przez siebie kiełbaskami. Opiekę nad uczestnikami rajdu podjęli się pani Elżbieta Idec i ks. Adam Kamiński.

Dzisiaj jest

środa,
21 października 2020

(295. dzień roku)

Święta

Środa, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni