Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1419026

Sakramenty ŚwięteChrzest Święty

1. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca o godzinie 11.00

2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być - praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.

5. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:

 • Niepraktykujące
 • Pozostające w cywilnych związkach małżeńskich

6. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą:

 • Białej szaty
 • Świecy chrzcielnej

7. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.


 Bierzmowanie

Sakrament, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (kan. 879).

 Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych w zatwierdzonych księgach liturgicznych (kan. 880 �1).

Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne (kan. 889).

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem (kan. 892).

Ten może spełniać zadania świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874 �1.

Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (kan. 893).

Przyrzeczenie abstynenckie

Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania:

 • świadectwo chrztu
 • zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii lub w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. proboszcza.Eucharystia

W naszej parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje dzieci klas drugich szkół podstawowych. Podstawą przygotowania jest program katechezy szkolnej i formacja religijna we własnej parafii.


Sakrament pojednania

 

 • Codziennie 30 minut przed Mszą Świętą
 • Pierwszy piątek miesiąca- godzina przed Mszą Świętą
Małżeństwo

1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. "Licencja"), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty
 • Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
 • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 • Zaświadczenie z udziału w konferencjach przedmałżeńskich
 • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
 • Świadectwo religii z ostatniej klasy

4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

 • Dwukrotną spowiedź - po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem
 • Trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej

5. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:

 • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią
 • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

 

 Namaszczenie Chorych

Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze (kan. 1004).

Sakramentu należy udzielać chorym, którzy - będąc przytomni na umyśle - przynajmniej o niego prosili (kan.1005).

Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim (kan. 1007).

Regularnie do chorych zgłoszonych w zakrystii lub kancelarii udajemy się w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 7.00 lub w innych uzgodnionych terminach.
W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy.

 

 

Pogrzeb Katolicki

 

1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny

2. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

 • Akt zgonu z USC
 • Karta zgonu wydana przez lekarza
 • Informację o przyjęciu sakramentów świętych

3. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej - przyjęcie Komunii świętej - jest najcenniejszym darem dla zmarłego

4. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

 • Msza święta w 7 i 30 dzień śmierci
 • Msza święta w rocznicę śmierci
 • Msza święta w innych terminach (np. w dzień imienin)
 • "Wypominki" w miesiącu listopadzie lub roczne

5. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów

Dzisiaj jest

wtorek,
27 października 2020

(301. dzień roku)

Święta

Wtorek, XXX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni