Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1416200

Oazowe czuwanie z bł. Janem Pawłem II 2.04.2014 r.

Oazowicze z Grębowa wraz ze swoim opiekunem księdzem Adamem Kamińskim po wieczornej Mszy świętej zorganizowali wspólny wyjazd do Tarnobrzega na modlitewne czuwanie licznie przybyłych miejscowych grup parafialnych przy pomniku błogosławionego Jana Pawła II. Tam spotkali mnóstwo ludzi, wśród nich parafian z Grębowa, którzy podobnie jak oni zgromadzili się na modlitwę w dziewiątą rocznicę śmierci błogosławionego Papieża, by dziękować za dar Jego Kanonizacji. W drodze powrotnej młodzież dyskutowała o tym, by Polakom nie wystarczyła pamięć i świadomość tego, że mieliśmy pośród nas Wielkiego Rodaka, ale żeby oni zafascynowali się Jego receptami na życie i zawsze budowali Cywilizację Miłości w swoich rodzinach, w sąsiedztwie, w miejscu pracy i parafii.

Modlitewne dziękczynienie za dar Wielkiego Papieża Polaka.

Ksiądz Prałat Michał Józefczyk niestrudzony apostoł modlitwy.

Młodzi i starsi wierni zjednoczeni w modlitwie.

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne Grębów 4-6.04.2014 r.

Od piątku do niedzieli trwały rekolekcje parafialne, prowadzone przez redemptorystę O. Witolda Hetnara. W pierwszym dniu ćwiczeń rekolekcyjnych swoje nauki wysłuchali starsi i chorzy, następnie uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. Osobne spotkanie mieli najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zapoledniku. Po południu odbywały się nabożeństwa z nauką ogólną w kościołach filialnych w Jamnicy i Nowym Grębowie. Drugi dzień rekolekcji połączony był pod kątem parafialnej spowiedzi świętej. Głoszone w tym dniu nauki o miłosierdziu Boga Ojca w kontekście przypowieści o Synu Marnotrawnym, ukazywały uczestnikom rekolekcji bezgraniczną miłość Boga do swoich stworzeń. Niedzielne kazania rekolekcyjne w oparciu o Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza były pięknym dopełnieniem katechezy o Bogu kochającym nas wszystkich.

Rekolekcje szkolne w Zapoledniku.

O. Witold Hetnar głosi Słowo Boże.

Uczniowie chętnie udzielali odpowiedzi na pytania Ojca Rekolekcjonisty.

Droga Krzyżowa Dróżkami Grębowa 11.04.2014 r.

Tegoroczna Droga Krzyżowa wiodła od kościoła parafialnego w Grębowie do kaplicy Św. Jana Nepomucena na Piasku. Nabożeństwo prowadziła młodzież naszej parafii. Poszczególne rozważania stacyjne czytali Adrian Cygan, Dawid Panek, Konrad Bąk, Kamil Surma, Damian Duma, Bartłomiej Janeczko, Karolina Biała, Iza Czernecka, Natalia Paterek i Dominika Wasilewska. Krzyż niosły wszystkie stany. Wspólna modlitwa i śpiew wielkopostnych pieśni jednoczyły parafian w oddawaniu czci Chrystusowi, który na krzyżu dokonał odkupienia świata.

Świąteczna paczka w Grębowie 12.04.2014 r.

Przedświąteczną pomoc żywnościową otrzymały rodziny naszej parafii, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Akcję dobroczynną koordynowały wspólnie wolontariusze z Młodzieżowej Rady Gminy Grębów oraz Siostry Służebniczki Dębickie. Dziękujemy mieszkańcom Grębowa za ich wielkoduszność.

Niedziela Palmowa 13.04. 2014 r.

Tradycyjnie o godzinie 10.30 sprzed budynku Gminnego Centrum Kultury wyruszył procesyjny pochód z palmami do kościoła parafialnego w Grębowie na uroczystą Mszę Świętą. Po jej zakończeniu przeprowadzono konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Biorą w nim udział uczestnicy z całej Gminy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się o godzinie 18.00 w sali widowiskowej GCK, poprzedzone przejmującym przedstawieniem o krzyżu. W Niedzielę Palmową nie zabrakło naszych młodych reprezentantów, którzy co roku wyjeżdzają do Sandomierza na zaproszenie Pasterza Diecezji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza na uroczystości w Katedrze. Podczas Mszy Świętej grupa z Dekanatu Tarnobrzeskiego, w skład której wchodzili przedstawiciele z Grębowa otrzymała Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia, dla podkreślenia duchowej łączności z osobą kanonizowanego w Rzymie bł. Jana Pawła II. Młodzi uczestniczyli w programie uroczystości. Powrócili do Grębowa na ogłoszenie wyników konkursu palm. Wyróżniona została palma, wykonana między innymi przez grębowski oddział KSM, w barwach stowarzyszenia. Obecny na wręczaniu nagród ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej zachęcał do bicia rekordu wielkości palm, przypominając, że nawa główna kościoła parafialnego jest wysoka na 15 metrów. Tegoroczne, najdłuższe liczyły ponad 7 metrów. Wszystkie palmy zachwycały pięknem wykonania.

Niedziela Palmowa w Grębowie.

Sandomierskie obchody Niedzieli Palmowej.

Procesja z palmami do Katedry.

Niedziela Palmowa od lat gromadzi młodych naszej diecezji wokół swego biskupa.

Nasza młodzież chętnie uczestniczy w życiu diecezjalnej wspólnoty Kościoła.

Misterium o krzyżu w Grębowie 13.04.2014 r.

W Niedzielę Palmową przed ogłoszeniem konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Grębowie młodzież wraz ze swym opiekunem ks. Adamem Kamińskim wystawili program słowno-muzyczny pod tytułem: "O krzyżach stawianych nocą", nawiązując do wydarzeń jakie rozgrywały się czterdzieści lat temu na grębowskiej ziemi. Młodzież pokazała autentyczną historię trzech rodzin zamieszkałych na Kącie, wplątanych w rzeczywistość okresu PRL-u. Postawili pod osłoną nocy krzyż. Następnego dnia przy tym krzyżu, wobec zebranego tłumu wiernych, po zakończeniu Mszy świętej aresztowano księdza i inicjatorów akcji. Ich poświęcenie nie poszło wcale na marne. Przy krzyżu zaczęły się dziać rzeczy niebywałe. Zagorzała ateistka nawróciła się po cudownym wyzdrowieniu jej syna. Przedstawiali to na scenie Kamil Surma, Damian Duma, Jakub Burdzy, Angelika Rębisz, Natalia Paterek, Anna Myszka i Nikola Wrońska. Prawdziwa scena z przeszłości była wstępem do rozważań o podejmowaniu przez chrześcijan bólu krzyża, nawet niezawinionego. Katechezę pt: "Nieś swój krzyż" poprowadził Dawid Panek. Pieśni wielkopostne wykonywały Karolina Biała, Izabela Czernecka i pan Piotr Jajko. Rolę księdza proboszcza Bolesława Pilka, który uczył wiernych śpiewu, bo jak sam podkreślał, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli - odegrał Paweł Szpyt. Komendanta MO zagrał Jakub Kochan. Młodzież zaangażowała się i przypomniała piękne fakty z przeszłości grębowskiej parafii. Wypełniona po brzegi widownia nagrodziła wykonawców misterium gromkimi brawami i pochwałami.

Plakat informacyjny o misterium o krzyżu w Grębowie.

Msza Święta przy krzyżu, tak jak w Grębowie na Kącie 25.09.1975 roku.

Przekonywanie ateistki do wiary.

Kapłan - Alter Christus.

Recytacja wierszy w wykonaniu młodych artystów.

Katecheza o krzyżu Dawida Panka.

Uczestnicy występu.

Ksiądz Adam - pomysłodawca misterium o krzyżu.

Akcja "Klucz dla Afryki" w Grębowie

W Wielkim Poście na terenie Diecezji Sandomierskiej przeprowadzano akcję: "Klucz dla Afryki". W szkołach i parafiach zbierano stare klucze i inne drobne elementy metalowe. Do tego przedsięwzięcia włączyli się uczniowie ZSO w Grębowie. Zebrano dwa wiaderka złomu. Dochód z tej akcji został przekazany na Misje.

Plakat informujący o akcji dla misjonarzy.

Uczestnicy zbiórki drobnego złomu.

Konkurs Papieski w Grębowie 16.04.2014 r.

Z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II, w grębowskiej parafii rozstrzygnięto konkurs plastyczny o tematyce związanej  z postacią polskiego papieża. Na konkurs wpłynęło 82 prace. Organizatorzy: ks. Adam Kamiński, pan Jerzy Babraj, pani Małgorzata Janeczko - nauczyciele z ZSO w Grębowie przyznali nagrody następującym uczniom: ze szkoły podstawowej: Patrycji Pędziwiatr z VI b, Jakubowi Dryce z V a i Arkowi Stadnikowi oraz Marysi Żaczek z V b, Dawidowi Różańskiemu, Julii Mamińskiej, Mikołajowi Motasowi, Kacprowi Rębiszowi, Oli Burdzy, Bartkowi Stadnikowi, Jakubowi Sądajowi z IV b, z gimnazjum, z klasy I b: Julii Buławie, Klaudii Buławie, Krystianowi Krasoniowi, Kindze Idec, z klasy I c: Gabrieli Jarosz i Mateuszowi Dumcowi, z klasy II b Łucji Dul, z klasy III d: Karolinie Pędziwiatr i Natalii Skóra. Na wyróżnienie zasłużyli sobie tegoroczni maturzyści z klasy III LO Magdalena Skrzypacz i Arkadiusz Szelest. Nagrody zostaną rozdane w dniu kanonizacji bł. Jana Pawła II w kościele parafialnym w Grębowie po Sumie. Prace uczniów już ozdobiły korytarz na parterze budynku szkoły w Grębowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. 

Triduum Paschalne w parafii Grębów 17-19.04.2014 r.

W czasie Wielkiego Postu, Kościół kierował do swych wiernych wezwanie: "Nawróćcie się i dajcie pojednać się z Bogiem". Czy wypełniliśmy zachętę Kościoła? W Wielki Czwartek liturgia przeniosła nas do Wieczernika, gdzie Chrystus ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa, zostawiając nam podwójny testament miłości Boga i bliźnich. Celebracja Wielkiego Piątku skupiła nas wokół Chrystusowego Krzyża. Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Noc wskazała na światło Chrystusa jako na szczególny dar, jaki nam daje Zmartwychwstały Pan.

Ciemnica w kościele filialnym w Jamnicy.

Boży Grób wykonany przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych z Jamnicy.

Modlitewne dziękczynienie w Grębowie za kanonizację św. Jana Pawła II 26.04.2014 r.

Wielu wiernych wzięło udział w Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu w wigilię Kanonizacji bł. Jana Pawła II w kościele parafialnym w Grębowie od 18.00 do 21.00. Spotkanie modlitewne prowadziła młodzież, która czytała rozważania oraz śpiewała pieśni oazowe. Wspomagał ich zespół Grębowianki, który pięknie wykonał ulubioną pieśń Jana Pawła II "Barkę" a także pozostałe utwory. Po modlitwie i wprowadzeniu ks. Adama Kamińskiego młodzież rozdała obecnym w świątyni  Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia - palące się świece, które należało zabrać do domów. Spotkanie wieńczyło nabożeństwo różańcowe z tajemnicami Światła. Po zakończeniu adoracji wszyscy udali się przed pomnik błogosławionego papieża, by odśpiewać Apel Jasnogórski. Mimo padającego wtedy deszczu atmosfera była gorąca z wdzięczności Bożej Opatrzności za osobę Papieża Rodaka, który wchodzi w poczet świętych Kościoła.

Dekoracja z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II w kościele filialnym w Jamnicy.

Świętowanie w Grębowie z okazji kanonizacji dwóch świętych Papieży 27.04.2014 r.

Dzielimy radość Kościoła powszechnego z daru kanonizacji błogosławionych Jana Pawła II i Jana XXIII. W osobie Papieża z Polski mamy jeszcze jednego orędownika u Boga. Uroczystości kanonizacyjne w Rzymie większość oglądała w telewizji od godziny 10.00 do 12.00. Z tej racji zmieniono porządek Mszy świętej z godziny 11.00 na 9.00. Po tej Mszy świętej pani Małgorzata Janeczko, pan Jerzy Babraj z ZSO w Grębowie oraz ks. Adam Kamiński rozdali nagrody uczestnikom Konkursu Papieskiego. Popołudniowe nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego skupiło dużo parafian na modlitwie w grębowskiej świątyni, wyjątkowo ozdobionej kwiatami i papieskimi flagami. Grębowianie składali też bukiety kwiatów i pozostawiali palące się znicze przy pomniku, oficjalnie ogłoszonego w tym dniu, świętego Jana Pawła II.

Na placu Świętego Piotra nie zabrakło parafian z Grębowa.

W kościele parafialnym w Grębowie rozdawano papieskie nagrody.

Uczestnik Konkursu Papieskiego odbiera należną nagrodę.

Pamiątkowe zdjęcie biorących udział w Konkursie Papieskim.

Odpust ku czci Świętego Wojciecha BM w Grębowie 28.04.2014 r.

Wierni i kapłani z całego dekanatu zgromadzili się o godzinie 11.00 na wspólną modlitwę przy ołtarzu Słowa Bożego i Eucharystii. Odpustowy kaznodzieja ksiądz Mirosław Gajewski - wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, ukazał świętego patrona parafii jako oddanego na służbę Ludowi Bożemu. Głosząc kazanie zachęcał wiernych świeckich do angażowania się w życie duszpasterskie parafii, do dawania świadectwa wiary, do wierności Chrystusowi nawet za cenę znoszenia oszczerstw i kpin oraz do wybaczania swoim prześladowcom, tak jak to czynił święty biskup Wojciech. W dniu odpustowym, o godzinie 16.00 młodzież z grupy oazowej zorganizowała spotkanie modlitewne w domu jednej z uczestniczek, po którym wraz z księdzem Adamem udali się na wieczorną Eucharystię do kościoła parafialnego. Po powrocie z kościoła wzięli udział w domowej Agapie, wspominając bieżące wydarzenia we wspólnocie Kościoła.

Dzisiaj jest

środa,
21 października 2020

(295. dzień roku)

Święta

Środa, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni