Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1416220

Grębowska młodzież w Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Stalowej Woli 2.03.2014 r.

Ludzie zwłaszcza młodzi, dobrze wychowywani i wrażliwi nie będą nigdy obojętni na niesprawiedliwość i wyrządzaną krzywdę tym, którzy sobie na nią nie zasłużyli. Dlatego w środowisku Grębowa znaleźli się tacy młodzi, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny, a pamięć o ich bohaterstwie próbowano zniszczyć w czasach Polski Ludowej. Organizacji wyjazdu do Stalowej Woli, gdzie miał miejsce ów marsz podjął się ksiądz Adam Kamiński wraz z paroma rodzicami, którzy zawieźli młodzież na miejsce zbiórki, to jest przed kościół Matki Boskiej Królowej Polski, skąd rozpoczął się pochód ludzi niosących biało-czerwone flagi. Wszyscy uczestnicy tego marszu solidarnie wyrazili swoje uznanie dla Polskich Patriotów, biorąc udział w pięknej lekcji historii, patriotyzmu i życia. W Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 1 marca ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej i księża wikariusze, zachęcali parafian do modlitwy i należnego szacunku dla walczących o wolną Polskę. 

Dekanalny Dzień Wspólnoty Młodych Tarnobrzeg 8.03.2014 r.

Młodzi Grębowianie zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży wraz ze swym opiekunem ks. Adamem Kamińskim uczestniczyli w Dekanalnym Dniu Wspólnot Młodzieżowych, jaki miał miejsce w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu-Serbinowie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą z posługą lektoratu, pod przewodnictwem księdza dziekana Stanisława Bara. Następnie uczestnicy spotkania udali się do sali parafialnej na prelekcję księdza doktora Dariusza Sidora, wykładowcy i ojca duchownego WSD w Sandomierzu. W południe animatorzy oazowi zorganizowali prace w grupach. Po ich zakończeniu odbyła się wesoła Agapa,  która zwieńczyła spotkanie młodych. W tym samym dniu w Tarnobrzegu przy parafii Św. Barbary odbyły się zajęcia w Szkole Animatora Muzycznego, gdzie młodzi, również z naszej parafii uczą się grać na gitarze i śpiewać pieśni oazowe. Te umiejętności są potrzebne podczas prowadzenia spotkań modlitewnych, czego pragną i księża i wierni parafianie, którzy chcieliby, aby młodzi włączali się ochotnie w życie duszpasterskie parafii w Grębowie.

Wspólne dziękczynienie z księdzem biskupem Edwardem Frankowskim Sandomierz 9.03.2014 r.

Przedstawiciele parafii na czele z księdzem proboszczem Tomaszem Kołodziejem udali się w niedzielne przedpołudnie do Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, aby wziąść udział w Eucharystii pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Edwarda Frankowskiego, który obchodzi 25 - lecie posługi biskupiej. Po uroczystościach kościelnych część parafian zatrzymała się w murach sandomierskiego Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie serwowano jubileuszowy obiad. Uczestnikom wyjazdu towarzyszyła wyjątkowo ciepła pogoda. W tym samym czasie przez cały dzień parafianie modlili się w intencji księdza biskupa Edwarda, wspominając ubiegłoroczny pobyt jego osoby w Grębowie z okazji wizytacji kanonicznej i udzielanego młodzieży gimnazjalnej sakramentu bierzmowania. 

Liczny udział grębowskiego oddziału KSM - u w wielkopostnej liturgii 14.03.2014 r.

W piątkowe popołudnie wierni zgromadzili się na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które prowadził ks. Adam Kamiński wraz z młodzieżą z oddziału KSM. Mile zaskoczeni parafianie wsłuchiwali się w głębokie rozważania, pieczołowicie przygotowane przez Damiana Dumę - wiceprezesa KSM w Grębowie. Wraz z nim z należnym zaangażowaniem, refleksyjnie czytali je Kamil Surma i Karolina Biała, co pomogło wiernym przeżywać w skupieniu i w zadumie czas nabożeństwa. Czytaniom towarzyszył akompaniament gitar i śpiew popularnych, młodzieżowych pieśni wielkopostnych takich jak: "Nie zdejmę krzyża" lub "Rozpięty na ramionach" , który tworzył niepowtarzalny klimat modlitewnego spotkania. Oddział KSM-u przygotował również oprawę liturgiczną wieczornej Mszy Świętej, biorąc w niej czynny udział. Po jej zakończeniu młodzież otrzymała serdeczne podziękowania od księdza Adama.

Diecezjalny Dzień Skupienia KSM - u Zabawa 15.03.2014 r.

W sobotni poranek autokar zabierał po drodze uczestników Dnia Skupienia KSM Diecezji Sandomierskiej do Zabawy koło Tarnowa, gdzie mieści się sanktuarium błogosławionej Karoliny Kózkówny. Okazją do przyjazdu jest przypadająca w tym roku 100-letnia rocznica jej męczeńskiej śmierci i to, że jest ona patronką KSM. O godzinie 8.30 autokar przejeżdzał przez Grębów a o godzinie 11.00 wszyscy byli na miejscu, gdzie pierwsze kroki skierowali do kościoła w Zabawie. Tam czekał na nich kustosz sanktuarium ks. Zbigniew Szostak, który wygłosił do młodzieży konferencję. Potem wiele osób skorzystało z sakramentu pokuty a następnie rozpoczęła się Eucharystia, pod przewodnictwem głównego asystenta KSM Diecezji Sandomierskiej - ks. Tomasza Zdyba. Do koncelebry dołączył ks. Adam Kamiński - grębowski asystent oddziału KSM, który ofiarował intencję za wszystkich swoich druhów i druhny. Podczas Mszy Świętej młodzież modliła się za kapłanów, by przez żarliwą pobożność i umiłowanie Słowa Bożego wskazywali powierzonym ich opiece wiernym drogę do nawrócenia. Polecano nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło tych, którzy całym swoim życiem wskazywać będą na Jezusa i prowadzić innych do Niego. Modlono się za walczących z Bogiem i Kościołem, za chrześcijan, którym trudno miłować nieprzyjaciół, aby zrozumieli, że zło tylko dobrem można zwyciężać. Młodzi mieli czas na indywidualną modlitwę przy trumnie błogosławionej Karoliny, prosząc ją o wstawiennictwo. Około godziny 15.00 uczestnicy dnia skupienia zjedli posiłek i po godzinie pojechali do Wał Rudy, gdzie mieści się rodzinny dom błogosławionej Karoliny. Deszczowa pogoda uniemożliwiła ksm-owiczom udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej szlakiem męczeństwa ich błogosławionej patronki. Zatrzymali się tylko przy drzewie gruszy, przy której czytała Pismo Święte i uczyła swych rówieśników katechizmu. Przemoknięci ale pełni radości przeczekali deszcz wewnątrz domu błogosławionej męczennicy, gdzie mogli zobaczyć jak się kiedyś mieszkało. O godzinie 17.00 uczestnicy udali się w drogę powrotną, obiecując sobie przyjazd do tego miejsca w niedalekiej przyszłości. 

Ks. Tomasz Zdyb - diecezjalny asystent KSM.

Wnętrze domu błogosławionej Karoliny Kózkówny.

Ks. Adam wpisuje się do księgi intencji za KSM Grębów.

Wielkopostna działalność charytatywno-opiekuńcza w Grębowie.

W Środę Popielcową 5 marca 2014 r. ksm-owicze z Grębowa rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na terenie szkoły na rzecz mieszkańców hospicjum św. O. Pio w Tarnobrzegu. Potrwa ona do końca tegorocznego Wielkiego Postu. W tym samym czasie ogłosili zbiórkę drobnego złomu, który po spieniężeniu trafi do potrzebujących misjonarzy posługujących w Afryce.  Charytatywna działalność grębowskiego oddziału KSM zmobilizowała do działania grupę oazową i Szkolne Koło Caritas. Młodzież chętnie odpowiedziała na apel grębowskich Sióstr Służebniczek Dębickich, które wyszły z piękną inicjatywą pomocy biednym rodzinom w Gródku Podolskim na Ukrainie i rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na paczki żywnościowe dla pozostających w potrzebie ludzi za wschodnią granicą. W miesiącu marcu podobnie jak w grudniu ubiegłego roku w sklepach spożywczych wolontariusze z Młodzieżowej Rady Gminy Grębów postawią kosze do gromadzenia artykułów żywnościowych dla rodzin naszej parafii, pozostających w ciężkiej sytuacji materialnej. Tradycyjnie odwiedzą osoby starsze, chore i samotne z życzeniami wielkanocnymi. Księża i parafianie życzą młodzieży najlepszego.

Dominika Wasilewska i Weronika Gil z SKC w Grębowie.

Szkolne Koło Caritas w Grębowie.

Parafialny Dzień Świętości Życia Ruchu Światło-Życie. Grębów 25.03.2014 r.

Po południu młodzież oazowa zgromadziła się na swoje spotkanie modlitewne w domu jednego z oazowiczów przy kaplicy świętego Jana na Piasku. Prowadzący spotkanie ksiądz Adam Kamiński opowiedział zebranym o wczorajszych obchodach 70 - tej rocznicy zamordowania przez hitlerowców rodziny Ulmów z Markowej za ukrywanie Żydów i powiązał te fakty z pozbawieniem życia żony Borucha Mordera żydowskiego, grębowskiego właściciela sklepu żelaznego i ich dwójki dzieci rozstrzelanych przed kaplicą świętego Jana w Grębowie, w czasie okupacji. Według jeszcze żyjących, naocznych świadków niemieccy żołnierze zastrzelili najpierw dzieci na oczach zrozpaczonej matki a następnie ją samą. Ukazane przez księdza okrucieństwa II Wojny Światowej były wstępem do dłuższej dyskusji nad obroną ludzkiego życia. Poruszono problem aborcji w naszym kraju, widoczne gołym okiem zmiany demograficzne, sprawy troski o rodziny, zwłaszcza wielodzietne. Wspominano wielokrotnie błogosławionego papieża Jana Pawła II - obrońcy nienaruszalności i świętości życia. W dyskusji młodzi doszli do wniosku, że nie ma miłości bez krzyża. Grupa oazowa modliła się za wszystkich obrońców życia na całym świecie, za kobiety oczekujące potomstwa i za podejmujących dzieło Duchowej Adopcji, aby wspierani łaską Bożą potrafili skutecznie bronić życia nienarodzonych.   

Grębowska solidarność z Ukrainą.

Od połowy marca w parafii w Grębowie panowało dobroczynne ożywienie w związku z kryzysową sytuacją na Ukrainie. Zebrana przez grupy parafialne kwota pozwoliła na zrobienie wielu paczek żywnościowych dla Ukraińców. Zajęły się tym siostry Służebniczki Dębickie. Wyrażamy naszym siostrom wdzięczność za koordynowanie tą akcją charytatywną. Wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom naszej parafii z serca błogosławi ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej. 

Oazowicze z Grębowa w akcji pomocy dla Ukrainy.

Parafialna Droga Krzyżowa dzieci. Grębów 28.03.2014 r.

W piątek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu dzieci klasy drugiej szkoły podstawowej, przygotowujące się do I Spowiedzi i Komunii świętej prowadziły nabożeństwo Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Grębowie pod opieką katechetki siostry Fidelisy. Dzieci czytały krótkie rozważania i śpiewały pieśni wielkopostne.  Zgromadzeni w kościele wierni byli wyraźnie poruszeni.

Grębowscy maturzyści na Jasnej Górze. 28.03.2014 r.

W tegorocznej XXIII Diecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę wzięło udział 22 uczniów oraz ich opiekunowie pani Barbara Pławiak, Joanna Nieradka i ksiądz Adam Kamiński. Młodzież i nauczyciele uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godzinie 12.30 a o godzinie 13.30 we Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Krzyszofa Nitkiewicza. Uczestnikom towarzyszyła dobra, słoneczna, bezwietrzna pogoda oraz duch modlitwy i skupienia, wobec czekających na maturzystów majowych egzaminów maturalnych i dokonywania przez nich odpowiedzialnych wyborów życiowych.

Dzisiaj jest

środa,
21 października 2020

(295. dzień roku)

Święta

Środa, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni