Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1331786

Transmisja Mszy Św. z kościoła parafialnego

https://www.youtube.com/channel/UCBPELV1TcuOHobotU_7m-vg/live

Ogłoszenia duszpasterskie

29 marzec 2020r.

 

1.     1. Tydzień liturgiczny i intencje mszalne.

2.     2. W tym tygodniu nie ma spowiedzi pierwszo-piątkowej i odwiedzin chorych, zachęcamy do komunii duchowej

3.     3. W tym tygodniu nie ma nabożeństwa pierwszo-sobotniego w kościele. Zachęcamy do modlitwy w domu.

4.     4. W związku z nowymi wytycznymi podajemy i wyjaśniamy zasady wypełniania posługi duszpasterskiej, które obowiązują  do odwołania:

a. We Mszy Świętej i innych aktach kultu może brać udział maksymalnie 5 osób nie licząc osób koniecznych do posługi. Pierwszeństwo w udziale we Mszy Świętej mają ci, którzy zamówili intencję mszalną. Jeśli na jednej godzinie będą dwie intencje to z poszczególnej intencji w kościele mogą być po dwie osoby.

b. Pogrzeby będą ograniczane tylko do stacji na cmentarzu. Rodzina będzie informowana o nieprzekraczaniu liczby 5 żałobników jak również będzie ustalone kiedy odbędzie się Msza żałobna. Nie będzie możliwości gromadzenia się na tradycyjnych modlitwach za zmarłych w kościele – do odwołania.

c. Tradycyjnej spowiedzi wielkopostnej nie będzie również w naszej parafii. Po ustaniu epidemii zostanie zorganizowana spowiedź na wzór Adwentu i Wielkiego Postu.

d. Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy istnieje zagrożenie życia wiernego. Jeśli chory jest objęty kwarantanną lub zakazem kontaktu z innych przyczyn, można go odwiedzić jedynie po otrzymaniu pozwolenia kompetentnych organów państwowych.

5. Msze święte na tygodniu i w niedzielę są transmitowane na żywo w Internecie. Wystarczy wejść na stronę parafialną i kliknąć link na głównej stronie. W związku z obciążeniem sieci internetowej mogą występować zakłócenia w transmisji.

Dzisiaj również o godz. 11.00 będzie transmitowana msza święta na Facebooku firmy IT Service.

6. Baranki wielkanocne do nabycia w zakrystii.

7. Dziękujemy rodzinie Rutyna za posadzenie kwiatów wokół świątyni w Grębowie.

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz przekazuje do wiadomości duchownych i wiernych świeckich niniejszy komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, nadając podanym w nim zaleceniom charakter obowiązkowy na terenie diecezji, z niezwłocznym wykonaniem.

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu informuje jednocześnie, że zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami, Biskup Ordynariusz udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br., następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami jakiejkolwiek infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Biskup Ordynariusz zachęca jednocześnie, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

Podajemy pełny tekst Komunikatu Rady Stałej KEP

 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.

OGŁOSZENIA

8 marzec 2020r.

 

1.     Tydzień liturgiczny i intencje mszalne. Dzisiaj zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom.

2.     Drogi Krzyżowe Grębowie w piątek o godz. 9.00 i 18.00 zaś Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.00 i msza święta wieczorna bezpośrednio po Gorzkich Żalach. Drogi Krzyżowe na dojazdach o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkich wiernych a szczególnie dzieci i młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

3.     W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali ofiary składane na tacę będą przeznaczone na kwiaty i dekoracje do Ciemnicy i Grobu Bożego. Za wszelkie ofiary składamy Bóg zapłać.

4.     W sobotę o godz. 10.00 spotkanie scholi.

5.     Trwa kurs przedmałżeński, spotkanie w sobotę o godz. 18.30.

6.     Za tydzień taca remontowo-budowlana, za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

7.     Bardzo prosimy o nie wieszanie żadnych ogłoszeń, reklam oraz banerów na ogrodzeniu wokół plebani, wokół byłej ochronki a więc starej plebani i kościoła.

8.     Są do nabycia w zakrystii i u ministrantów baranki wielkanocne w kwocie 5zł.

9.     Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi róża p. Genowefy Nowak a adorować na nabożeństwie popołudniowym będzie róża p. Janiny Szewc.

10.                       Dziękujemy sprzątającym naszą świątynię i w sobotę na godzinę 8.00 prosimy następujących parafian.

Różańce w Roku Miłosierdzia.

Dzieci kl. I-III przygotowały się do modlitwy różańcowej w miesiącu październiku przez zrobienie różańców z darów ziemi jakie Bóg nam podarował. Bardzo pięknie zaangażowali się też rodzice wspierając dzieci w podjęciu trudu i inicjatywy. Różańców, jak widać zostało zrobionych dużo ok. 40. Różańce powstały z: dzikiej róży, orzechów, kasztanów, grochu, ziela angielskiego, makaronu, rodzynek, jarzębiny, masy solnej, z folii aluminiowej, grochu i innych nasion. Gratulujemy Dzieciom i Rodzicom tak wspaniałych pomysłów i pięknych różańców. Ufamy, że zachęcą do modlitwy, nie tylko tych, którzy dołożyli starań aby je zrobić, ale i tych którzy je będą podziwiać.

Obchody 1050-lecia Chrztu Polski w Grębowie.

Jubileusz chrztu Polski to okazja do wielkiego dziękczynienia Bogu za nowe życie w pokoju i miłości bliźniego. To okazje do ponownego odkrycia skarbu chrztu świętego oraz wykorzystania czasu na osobiste nawrócenie i wyrzeczenie się zła. To okazje na zastanowienie się czy słuchamy Boga i zdobycie się na odpowiedź jak ożywiamy swoją wiarę?. To okazja do uruchomienia w sobie zdolności do ofiarnego kochania na wzór Jezusa. Bez kalkulacji i liczenia na swoje siły, bez dochodzenia sprawiedliwości, z gotowością na upokorzenia i przegraną w oczach ludzi. Jubileusz chrztu to okazja do uruchomienia miłości silniejszej niż śmierć. To okazja, aby we własnym domu porozmawiać z bliskimi na temat wiary i Pana Boga. To okazja, aby odważyć się na podzielenie się swoim doświadczeniem wiary. Chciejmy przeżyć ten rok w dziękczynieniu, odnowionej wierności i przebudzonym poczuciu misji. Niech Słowo Boże i Najświętsze Ciało Chrystusa, które spożyjemy, umacniają nas na drodze wiary.

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

Ojciec Święty Franciszek polecił, by Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia 2015 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończył 20 listopada w uroczystość Jezusa Chrystusa, króla Wszechświata. W tym Roku Świętym, jak mocno zachęca papież Franciszek, otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę tego świata oraz tak wielu ludzi w potrzebie, spragnionych naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Jezu ufamy Tobie.

Relikwie Świętego Papieża Jana Pawła II Kraków - Grębów 17.09.2015 r.

Zajrzyj koniecznie na strony:

 
    

Konto parafialne

Konto w BS: 13 9434 0002 2001 1000 1118 0001Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie są prywatną własnością - prosimy to uszanować!

Dzisiaj jest

piątek,
03 kwietnia 2020

(94. dzień roku)

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni